Logo Leidse Proeftuin

Fysiotherapie en wijkgerichte beweegzorg in 2025! Jouw toekomst?

De veranderingen in onze maatschappij dwingen de gezondheidszorg in Nederland om zich aan te passen. De dubbele vergrijzing (meer ouderen en meer oudere ouderen) betekent steeds meer mensen met een chronische aandoening die allemaal langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Hierdoor wordt, naast bieden van zorg, aandacht voor behouden van eigen regie en kunnen participeren in de maatschappij steeds belangrijker.

Diverser, complexer

Zorg- en welzijnsprofessionals krijgen door deze ontwikkelingen te maken met een grotere diversiteit aan complexe zorgvragen. Het feit dat steeds meer ouderen langer thuis willen blijven wonen vraagt om meer aandacht voor preventie ten aanzien van voorkomen van een inactieve leefstijl en aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats.

De fysiotherapeut zal een grote rol gaan spelen in het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Inspelen op maatwerk, interdisciplinair werken, gericht zijn op de mogelijkheden van de wijk en betrekken van mantelzorgers (en vrijwilligers) vraagt om aanvullende kennis en vaardigheden.

Denk mee, doe mee!

Benieuwd naar onze ideeën ten aanzien van de benodigde kennis en vaardigheden om wijkgerichte beweegzorg toekomstbestendig aan te bieden en wil je jouw ideeën delen over hoe we dit in ons onderwijs kunnen verweven?

De verwachtingen en ideeën die tijdens de avond naar voren komen, nemen we mee in de ontwikkeling van het lesprogramma van de master Wijkgerichte Beweegzorg die start in 2020 op Hogeschool Leiden.

Programma

Bekijk het programma