Gerdo Kuiper

Foto Gerdo Kuiper

Gerdo is rechtsfilosoof, jurist en lector van het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid.

Gerdo is sinds september 2009 verbonden aan de hogeschool. Hij studeerde civiel recht, encyclopedie & filosofie van het recht en behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid. In 2011 ontving hij een NWO-promotiebeurs voor leraren en zodoende werkt hij als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam aan zijn proefschrift over de legitimiteit van privacyinperkingen door veiligheidsmaatregelen van de overheid. Gerdo is tevens lid van het Amsterdam Platform of Privacy Research.

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren
Binnen het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren kijkt Gerdo naar organisatie-ethiek. Tevens houdt Gerdo zich bezig met interdisciplinaire mogelijkheden binnen de labs. Zo werkt Gerdo samen met lector Piet Hein Coebergh aan interdisciplinaire afstudeeronderzoeken op de snijvlakken van Recht en Communicatie. Daarnaast kijkt Gerdo met de onderzoekers van het lectoraat van Recht en Rechtvaardigheid naar de koppeling met SDG 16: rechtvaardigheid en toegang tot het recht.

Lectoraat Recht en Rechtvaardigheid
Gerdo is de lector van het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid. Binnen het lectoraat geeft hij leiding aan vijf Labs: LivingLab Omgevingswet Zuid Holland, PrivacyLab, Legal Tech & Design Lab, I.E.-LAB en het Access to Justice LAB. De doelen van de labs zijn: onderzoek, kennisdeling en onderwijs! Vanuit de Labs is Gerdo betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden met diverse partijen uit het werkveld, docenten en studenten. Het doel hierbij is om onderzoek te doen naar vraagstukken gerelateerd aan het thema van het desbetreffende lab. 

Het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid en de opleiding HBO-Rechten benadrukken dat het altijd belangrijk is om naast de regels altijd te kijken naar normatieve aspecten zoals gelijkheid, toegankelijkheid en rechtvaardigheid.

Kijk niet alleen naar de regel, maar ook naar de samenleving.

Gerdo Kuiper