Gerdo Kuiper

Gerdo Kenniskring Management en bedrijf

Gerdo is sinds september 2009 verbonden aan de hogeschool. Hij studeerde civiel recht, encyclopedie & filosofie van het recht en behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid. In 2011 ontving hij een NWO-promotiebeurs voor leraren en zodoende werkt hij als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam aan zijn proefschrift over de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid. Gerdo is tevens lid van het Amsterdam Platform of Privacy Research.

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Binnen het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren houdt Gerdo zich vooral bezig met interdisciplinaire mogelijkheden binnen de labs gekoppeld aan de SDG’s waaronder SDG 16: rechtvaardigheid. Zo werkt Gerdo samen met lector Piet Hein Coebergh aan een interdisciplinair afstudeeronderzoek van een studente op de snijvlakken van Recht en Communicatie.

Lectoraat Recht en Rechtvaardigheid

Naast zijn docentschap is Gerdo lector van het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid. Binnen het lectoraat geeft hij leiding aan drie Labs: LivingLab Omgevingswet Zuid Holland, PrivacyLab en Legal Tech Lab. Verschillende samenwerkingsverbanden met diverse partijen uit het werkveld en docenten en studenten om onderzoek te doen naar vraagstukken gerelateerd aan het thema van het desbetreffende lab. De doelen van de labs zijn: onderzoek, kennisdeling en onderwijs! 

Het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid en de opleiding HBO-Rechten benadrukken dat het altijd belangrijk is om naast de regels altijd te kijken naar normatieve aspecten zoals gelijkheid, toegankelijkheid en ‘rechtvaardigheid’.

Meer weten over het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid? Lees het nieuwsbericht.

Kijk niet alleen naar de regel, maar ook naar de samenleving.

Gerdo Kuiper