Lector Piet Hein Coebergh (PR & Social Media), lector Gerdo Kuiper (Recht en Rechtvaardigheid) en lector Saniye Çelik (Diversiteit)

Workshops Symposium Duurzaam Organiseren 2019

Bekijk het overzicht van workshops tijdens het Symposium Duurzaam Organiseren 2019. Bij je aanmelding kun je jouw workshopvoorkeur aangeven.

Communicatie in diversiteit, beeldvorming en de rol van leiders

In deze sessie presenteren we de resultaten van recente onderzoeken binnen de publieke en private sector uitgevoerd door studenten van de opleidingen HRM en Communicatie. Ze geven inzicht in hoe betrokkenheid bij diversiteit kan toenemen via communicatie en hoe het imago en employer branding kunnen bijdragen aan het bevorderen van een divers personeelsbestand. Studenten zetten uiteen hoe onderliggende psychologische processen de gevoelens van inclusie onder medewerkers doen afnemen óf juist doen toenemen en hoe leidinggevenden hier het beste mee om kunnen gaan. Je krijgt inzicht in de scala aan diversiteitsinterventies.

Door: Nynke Wiekenkamp, onderzoeker lectoraat Diversiteit en docent opleiding Communicatie Hogeschool Leiden

Communicatie van SDG's - hoe blijf je geloofwaardig?

Organisaties leggen steeds meer nadruk op maatschappelijk verantwoord handelen. Ze spreken uit zich meer aan te trekken van de klant en van hun sociale omgeving, willen het gesprek aangaan en voelen zich genoodzaakt verantwoording af te leggen over hun handelen en soms zelfs over hun raison d’être in de samenleving. Vaak komt het op het bord van de corporate communicatieafdeling om deze verantwoordelijkheden voor het voetlicht te brengen of – verdergaand – het thema in de organisatie tot leven te brengen. Maar het valt nog niet mee om dat goed te doen. Wat zijn valkuilen en best practices?

Lees meer ( pdf, 728 KB )

Door: Piet Hein Coebergh, Lector PR & Social media, Hogeschool Leiden, docent PR Erasmus Universiteit, consultant bij Lewin associates

Deep democracy en inclusieve besluitvorming

De krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren. In deze workshop word je meegenomen in de visie en methodiek van Deep Democracy; een methode om ruimte te creëren voor diversiteit in groepen. Het basisprincipe van het gedachtengoed is dat niemand monopolie heeft op de waarheid, maar dat we keer op keer met elkaar op zoek gaan naar onze waarheid. Door met elkaar in gesprek te gaan en oog te hebben voor verschillende zienswijze ontstaat een cultuur waarin we kunnen leren met en van elkaar.

Door: Inge Smak-Hemmes, trainer en procesbegeleider Deep Democracy en Lise-Lotte Geutjes, onderzoeker lectoraat Diversiteit en docent opleiding HRM Hogeschool Leiden (maximaal 15 deelnemers)

Business ethics - organisatie-ethiek out of the box

Organisaties zijn steeds meer geïnteresseerd in business ethics of organisatie-ethiek. In deze workshop begint Roos Slegers met een korte inleiding over organisatie-ethiek. Daarna wordt aan de hand van een aantal verschillende inzichten duidelijk gemaakt dat je met organisatie-ethiek alle kanten op kunt. Graag gaan Roos en Gerdo met jullie in gesprek hoe jullie dergelijke vraagstukken of dilemma's aanpakken binnen jullie organisatie. Wat zijn dan bijvoorbeeld de kaders waar vanuit jullie werken? Waar liggen de knelpunten en wat zijn de succesverhalen?

Door: Roos Slegers assistant Professor organisatie-ethiek Tilburg University en Gerdo Kuiper, lector Recht & Rechtvaardigheid Hogeschool Leiden

Access to Justice - All Inclusive at Work

Vanuit het onderzoeksthema Access to Justice van het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid presenteren Willemijn Hirzalla - Leenhouts en Dina Zbeidy in samenwerking met Martine Baadenhuijsen van ALL INCLUSIVE AT WORK een workshop waarbij deelnemers proeven aan wat inclusief werken inhoudt. Vanuit het lectoraat wordt eerst de koppeling naar inclusief werken gemaakt, vervolgens gaat Martine met de workshopdeelnemers aan de slag!

Lees meer over ‘Proeven aan inclusief werken’ ( pdf, 135 KB )

Door: Willemijn Hirzalla - Leenhouts & Dina Zbeidy, onderzoekers lectoraat Recht & Rechtvaardigheid en workshopleider: Martine Baadenhuijsen

Dilemma's in maatschappelijk verantwoord werken

Deze workshop behandelt het dilemma van de manager die graag maatschappelijk verantwoord werk wil verrichten binnen het commerciële systeem van de multinational. In hoeverre is het werk dat we doen bullshit en in wat kunnen we eraan doen om uit de bullshit te komen? Afwisselend komen organisatorische en persoonlijke aspecten aan bod. Ter afsluiting onderzoek je je eigen situatie en articuleer je in hoeverre je de beste versie van jezelf bent.

Door: Dr Katinka C. van Cranenburgh en Community Wisdom Partners

Diversiteit, inclusief leiderschap en interventies

In deze workshop duiken we in de essentie van diversiteit, inclusie en welke waarden daaraan ten grondslag liggen. Aan bod komen de dilemma’s, worstelingen en taboes in de praktijk. We eindigen met een routekaart naar inclusie. Hoe kun je bijdragen aan een inclusieve cultuur zonder steeds maar een diversiteitsstempel te drukken? En hoe kun je verschillen verbinden vanuit waarden? Je maakt een foto van je eigen inclusiviteit op basis van een unieke inclusiescan©.

Door: Saniye Çelik, lector Diversiteit Hogeschool Leiden

Diversiteit: Gevoelige en motivationele intra-persoonlijke transparantie

Voor deze workshop kun je je niet meer aanmelden.

Hoe raken diversiteitsthema’s aan eigen gevoelens en motieven? Met de wetenschappelijk onderbouwde waarderingstheorie duik je een laag dieper. Met de speciaal hiervoor ontwikkelde Zelfverbinder Diversiteit & Inclusie koppel je vóóraf gevoelens aan stellingen over diversiteit. Tijdens de workshop wordt zichtbaar dat diversiteit behalve manifeste en inter-persoonlijke óók latente en intra-persoonlijke perspectieven kent.

Door: Bert Holman, perspectief ontdekker Essenceiam

Bekijk het programma