Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Verantwoording 2022

De verantwoording over 2022 van het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en bredere samenleving

Om door de beroepspraktijk en bredere samenleving beter zichtbaar en vindbaar te zijn, is een website opgezet, met alle relevante informatie over o.a. onderzoeksprojecten en samenwerkingsmogelijkheden. 

Verder is de samenwerking met de partners in het LivingLab Circulaire Leefomgeving - Circulair Ondernemerschap (circulaire koplopers, ondernemersverenigingen en gemeentes) versterkt en uitgebreid. De partners in 2022 waren PLNT, Area071, Gemeente Leiden, Gemeente Alphen a.d.R., Provincie Zuid-Holland, Biopartner, BioScience Park Leiden, Circulaire ondernemers, Ondernemersverinig Leiden, Leiden Kennisstad, Leren met de Stad, Recyclevalley, Grondstoffencollectief. 

Ook is een strategisch partnerschap opgezet met Circulair West (officieel partnerschap met doel afstudeerders te koppelen aan één van de 40+ bedrijven voor het helpen bij vraagstukken). 

Samen met Strategiemakers (consultancy bureau), Universiteit Utrecht, TU Delft, Nyenrode Business Universiteit en Sustainable Finance Factory is gewerkt aan een strategietool voor duurzame bedrijfsvoering. 

In 2022 is het Afstudeerlab Duurzaamheid opgezet, om zo vraagstukken uit de beroepspraktijk m.b.t. duurzaamheid en circulaire economie te koppelen aan afstudeerders. 

Het lectoraat is bij de volgende netwerken actief betrokken: ImpactAlliantie (Erasmus Universiteit Rotterdam), Het Groene Brein, Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, Community Sociaal Circulair, Lectorenplatform Circulaire Economie, Leren met de Stad, Conscious Business project Erasmus Impact Center, NWO Faculty of Impact , NextFashionNL. 

Verder zijn samenwerkingen met Hogeschool Avans, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland aangegaan. Daarnaast worden contacten onderhouden met Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Den Haag, Hogeschool Almere en HAS Hogeschool.

Vier praktijkgerichte onderzoeksprojecten zijn in 2022 opgezet en uitgevoerd, met ondernemers en experts op het gebied van duurzaamheid en/of circulaire economie. 

Onderwijs en professionalisering

In 2022 is het Afstudeerlab Duurzaamheid opgezet. Het Afstudeerlab duurzaamheid haalt vraagstukken uit de praktijk op bij partners uit het beroepenveld en koppelt deze aan studenten. 

Daarnaast was de lector co-initiator van de interdisciplinaire minor Frontrunners. De minor gaat over internationale wetgeving m.b.t. eerlijke handel, en heeft het doel studenten voor de kennis en competenties te laten ontwikkelen om bedrijven te helpen in hun leverketen mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling te voorkomen. Verder ondersteunt de lector het ontwikkelteam bij het ontwikkelen van de minor. 

Ook heeft de lector  samen met de coördinatoren van het stageprogramma van jaar 3 studenten Commerciële Economie een module bedacht om studenten meer kennis over het onderwerp duurzaamheid mee te geven. Hiervoor is een DuurzaamheidsScan  ontwikkelt als onderdeel van de stageopdracht. In de toekomst zal via deze DuurzaamheidsScan ook data verzameld worden voor onderzoek. 

In 2022 zijn verder een aantal gastlessen gegeven, b.v. bij de minor Changemakers, de minor Verpleegkundig Leiderschap en de International Sustainability Week. Om verder tot het doel Internationalisering bij te dragen, zijn gastlessen en een workshop in het buitenland gegeven. Ook is een train-the-teacher workshop Education for Sustainable Development gegeven samen met een collega uit het docententeam. Verder is een hogeschool breed vak ontwikkeld het ‘Duurzame Rijbewijs’ voor eerstejaarsstudenten. Het doel van het vak is alle studenten basiskennis van het onderwerp duurzaamheid te geven. Het vak is ontworpen in 6 modules, die ook alle los ingezet zouden kunnen worden in al bestaande vakken. Ook is een concept ontworpen voor een minor Marketing van Duurzame en Circulaire Producten en Diensten, omdat hiervoor veel vraag was uit de beroepspraktijk. 

Verder heeft het lectoraat een database opgebouwd met bedrijven en sprekers die koplopers of experts zijn op het gebied van duurzaam of circulair ondernemen. Deze database kan worden gebruikt als docenten een inspirerende gastspreker uit de praktijk willen uitnodigen voor hun studenten.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat heeft aan vier praktijkgerichte onderzoeksprojecten gewerkt, samen met andere kennisinstellingen, bedrijfspartners en Ngo’s. Dit zijn de volgende onderzoeken: Onderzoek Circulaire Waardeproposities; Onderzoek Vermindering Microplastics; Onderzoek Hergebruik Gordijntextiel; Living Lab Circulaire Leefomgeving en een onderzoek over circulaire businessmodellen in de bouwsector. Twee van de onderzoeken zijn ondertussen in het peer-review proces van wetenschappelijke journals. Ook zijn deze onderzoeken gepresenteerd bij internationale conferenties. Andere onderzoeken zijn nog in het dataverzamelingsproces.

Alle onderzoeksprojecten worden samen met praktijk partners uitgevoerd, en hebben het doel van kennisontwikkeling. Verder heeft de lector presentaties gehouden bij landelijke netwerkbijenkomsten (b.v. lectorenplatform circulaire economie) of gastlessen gegeven een universiteit. Ook was de lector betrokken in verschillende beoordelingscommissies, zoals beoordelaar bij een NWO subsidietraject of lid van de beoordelingscommissie van promotieonderzoek. Er zijn afgelopen jaar twee subsidieaanvragen geschreven (nationaal en internationaal) met consortia, als goed beoordeeld, maar niet gehonoreerd. Verder zijn drie subsidieaanvragen (twee nationale en een internationale) geschreven en ingediend, deze worden momenteel nog beoordeelt.
 
Wetenschappelijke publicatie:

  • Planko, J., Chappin, M.M.H., Raggers, S. (2022) “Elements of circularity in business models: How companies integrate circular economy principles into their business models to enable circularity transitions”; in Michelini L., Minà A and Alaimo Di Loro P. (eds); Proceedings of the 7th International Conference on New Business Models: Sustainable Business Model Challenges: Economic Recovery and Digital Transformation, LUMSA University. ISBN 979-12-210-1188-3