Docent Muziek

Fasen studieprogramma

De opleiding Docent Muziek is onderverdeeld in verschillende fasen: de propedeuse (het eerste jaar), de hoofdfase en het afstudeertraject.

Propedeuse

In het eerste jaar krijg je zowel een realistisch beeld van deze muziekvakopleiding als van het echte beroep. Samen met je studiebegeleider moet je vaststellen of dit nog steeds goed bij jou past en bevestig jij je keuze. Je ontvangt je propedeuse zodra je alle 60 studiepunten van het eerste studiejaar hebt behaald. Kom je in het eerste jaar aan minder dan 48 punten, dan krijg je het bindende advies om met de opleiding te stoppen.

Hoofdfase

Terwijl het in de propedeuse vooral gaat over het 'wat' van het beroep, treedt in de hoofdfase het 'hoe' en het 'waarom' naar de voorgrond. Je muzikale en didactische vaardigheden krijgen steeds meer verdieping. Je loopt langer stage en bekwaamt je verder in het lesgeven. In het derde jaar organiseer je het grote concert voor breed publiek. Muziektheorie en steunvakken als piano en zang sluit je af. Je hoofdinstrument sluit je medio het vierde jaar af met een recital.

Afstudeerfase

In de afstudeerfase specialiseer je je verder. Naast een lange afstudeerstage binnen het onderwijs loop je ook drie korte werkveldstages, bijvoorbeeld bij een muziekschool of een orkest. Binnen het kader van CKV en muziek als examenvak en organiseer je een kunstreis voor medestudenten. En tenslotte vind je een boeiend onderwerp waarop je wilt afstuderen, een relevant onderzoek met veel praktijk en pedagogie. Je eindexamen bestaat uit dit onderzoek, een openbare presentatie hiervan en een eindgesprek.