Docent Muziek

Fasen studieprogramma

Propedeuse

In het eerste studiejaar moet je stilstaan bij de vraag, of de opleiding en het beroep als muziekdocent wel bij jou passen. Samen met een studiebegeleider bespreken jullie je vorderingen en ervaringen. Je haalt je propedeuse zodra alle 60 studiepunten van het eerste studiejaar zijn behaald. Je moet de propedeuse binnen de eerste twee studiejaren behalen om door te kunnen gaan met de opleiding. Haal je in het eerste jaar minder dan 40 punten, krijg je het bindende advies om met de opleiding te stoppen. Je kunt dan nog voor een andere opleiding kiezen, zonder in financiële problemen te komen.


Hoofdfase

Nadat je je propedeusejaar hebt afgerond, begint de hoofdfase. Aan het einde van de hoofdfase ben je in staat om zelfstandig les te geven. Terwijl de propedeuse draait om het 'wat' van het beroep, treedt in de hoofdfase het 'hoe' en het 'waarom' naar de voorgrond. Jouw muzikale en didactische vaardigheden krijgen in het tweede en derde jaar verder gestalte. Hoe kun je zelfstandig leerplannen opstellen en hoe kun je deze waarmaken? Je bekwaamt je in het lesgeven en loopt elk jaar langer stage. Je leert ook klankspelen met instrumenten en je doet ervaring op voor een schoolkoor. Harmonie en solfège sluit je af in het tweede jaar, piano en zang in het derde jaar. Aan het einde van het derde jaar sluit je ook het hoofdinstrument af. Nadat je alle vakken hebt afgerond sluit je het vierde jaar af met een keuzestage, je scriptie en je afsluitend examen.

Afstudeerfase

Tijdens de afstudeerfase specialiseer je je verder. Je doet praktijkervaring op door stages binnen het reguliere onderwijs, binnen buitenschoolse muziekonderwijs en de zorgsector. Voor je afstuderen zoek je een stageplek die aansluit bij jou afstudeerproject. Je eindexamen bestaat uit drie onderdelen: je scriptie, de openbare presentatie over je scriptie en het eindgesprek met de eindexamencommissie.