Studentzaken

Inschrijven/toelating Docent Muziek

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2017-2018.

Aanmelden via Studielink

Wil je in september 2017 starten met de opleiding Docent Muziek? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (dit kan vanaf 1 oktober 2016). Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Verder is het belangrijk dat je jezelf ook tijdig aanmeldt voor het toelatingsexamen (zie onderstaande toelichting) via het online formulier.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken. Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Studentzaken via studentzaken@hsleiden.nl

Toelatingsvoorwaarden

Met een diploma vwo, havo of mbo (niveau 4) voldoe je aan de algemene opleidingseisen. Is dit niet het geval en ben je ouder dan 21, dan kun je een 21+-toets afleggen. 

Toelatingsexamen

De opleiding Docent Muziek heeft een apart toelatingsexamen om vast te stellen of je beschikt over voldoende muzikale vaardigheden, muziektheoretische basiskennis en een muzikaal gehoor voor een muziekvakopleiding op hbo-niveau. Daarnaast is het belangrijk dat uit je motivatie blijkt dat je een bewuste keuze maakt voor dit beroep en voor deze opleiding, die nauw met de vrijeschoolpedagogie is verbonden. Als dit alles de indruk geeft dat je de opleiding binnen 4 jaar kunt afronden word je 'toelaatbaar' verklaard. Met deze verklaring zal Studentzaken jouw inschrijving verder afhandelen. Voor het toelatingsexamen worden geen kosten in rekening gebracht.

Bekijk de toelatingsprocedure ( pdf, 605 KB )

Wil je deelnemen aan dit examen? Meld je aan via het online formulier. Na ontvangst van jouw aanmelding, ontvang je je tijdig aanvullende informatie over de data en locatie van examen. Het schriftelijk deel over muziektheorie vindt plaats in mei, op grond waarvan je kunt worden uitgenodigd voor het praktijkdeel (individueel) in juni. De laatste week van augustus is er eventueel nog een laatste mogelijkheid.

Bekijk een voorbeeld van de schriftelijke toets muziektheorie ( pdf, 63 KB ).

Heb je nog vragen over de toelatingsprocedure, neem dan contact op met Jur de Vos via vos.de.j@hsleiden.nl

Vooropleiding

De vooropleiding is bedoeld voor mensen die binnen één jaar het niveau van het toelatingsexamen kunnen behalen. Dit veronderstelt een behoorlijke muzikale aanleg en bagage, die ook in een toelatingsexamen (schriftelijk en praktijk) worden getoetst. In de vooropleiding gaat het om een verdieping op het gebied van muziektheorie en gehoortraining, piano en zang.

De vooropleiding heeft in principe een leeftijdsgrens van 22 jaar. Daarboven worden kandidaten verzocht eerst een videopname in te sturen met impressies op instrumentaal en vocaal gebied. Bij voldoende kandidaten start de vooropleiding in september 2017 en duurt tot april 2018 (25 lessen). Bij onvoldoende kandidaten kan de vooropleiding eventueel later van start gaan, wanneer zich nieuwe kandidaten hebben gemeld. Schrijf je in voor de vooropleiding via het aanmeldformulier ( doc, 184 KB ).

21+ toets

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentzaken@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.

Studiekeuzecheck

Om de juiste studiekeuze te kunnen maken is het belangrijk dat je van te voren een duidelijk beeld hebt van de opleiding en van de beroepen die je hiermee kunt gaan uitoefenen. Een opleiding moet bij je passen. De Studiekeuzecheck daagt jou uit om voor de start van je bachelor opleiding na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Vanaf uiterlijk 1 november 2016 vind je op deze site meer informatie over de Studiekeuzecheck voor deze opleiding.