Docent Muziek uitvoering

Is Docent Muziek iets voor jou?

Ben je heel muzikaal? Heb je een brede muzikale interesse waaronder belangstelling voor klassieke muziek? Leef je vooral in de akoestische muziek? Lijkt het je leuk om je muzikale kennis en kunde met jonge mensen te delen? Dan is de opleiding Docent Muziek van Hogeschool Leiden iets voor jou!

Kijken naar de mens en de ontwikkeling van het kind

We spelen en zingen in alle genres, van de middeleeuwen tot en met de 21e eeuw. Dit is ook vanuit pedagogisch oogpunt, omdat de geschiedenis van de muziek immers parallellen laat zien met de persoonlijk ontwikkeling van het individu. In de stages leer je muzikaal vakmanschap met pedagogische en didactische kunst te verbinden. In welke stemming leeft een kind in een bepaalde leeftijdsfase, welke muziek past daar goed bij en hoe bied je dat aan? Hoe breng je kinderen tot luisteren, anticiperen, ruimte geven en nemen? Muziek maken bevordert namelijk bij uitstek sociale vermogens.

Mede vanuit antroposofische gezichtspunten leer je genuanceerd kijken naar ‘de mens’ en de ontwikkeling van het kind, zoals gebruikelijk in het vrijeschool onderwijs. En als musicus en persoon leer je op allerlei gebieden een fijn onderscheid te maken, zoals op het gebied van de zintuigen en de werking van muziek.

Welke voorkennis en vaardigheden heb je nodig?

De Opleiding Docent Muziek is geen lichte studie. Bij aanvang verwachten wij daarom al een behoorlijk niveau op een muziekinstrument of met zang. Daarom heeft deze opleiding een apart toelatingsexamen om vast te stellen of je beschikt over voldoende muzikale vaardigheden, muziektheoretische basiskennis en een muzikaal gehoor voor een muziekvakopleiding op hbo-niveau. Meer hierover lees je op de pagina Inschrijven en toelating. Tijdens de studie raak je ook bedreven op akkoordinstrumenten (piano, gitaar), instrumenten voor kinderen (lier, fluit) en bijzondere instrumenten voor klankimprovisaties. Akoestische, levende klank staat bij dit alles centraal, buiten het pop-practicum natuurlijk.