Studenten tijdens euritmieles.

Docent Dans/Euritmie: voltijd

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Dance in Education

In het kort

De bachelor Docent Dans/Euritmie is een veelzijdige opleiding. Euritmie is een manier van dansen die start bij je innerlijke beweging. Je leert je denkbewegingen, je gevoelens en je handelingsimpulsen uit de drukken met behulp van taal en muziek. Tijdens de opleiding kom je in contact met poëzie, muziek, creatief ondernemerschap, pedagogiek, stages, eigen producties en internationale studiereizen. Hogeschool Leiden is de enige plek in Nederland waar je deze, door de antroposofie geïnspireerde, bacheloropleiding kunt volgen.

Welke opleidingsvariant past bij jou?

De bacheloropleiding Docent Dans/Euritmie wordt aangeboden in verschillende varianten:

Meer over de verschillende varianten lees je bij het onderdeel Studieopbouw. Wil jij onderzoeken of de opleiding Docent Dans/Euritmie echt bij je past? Lees meer over het voorbereidend jaar (deelname  is facultatief).

Jouw toekomst als docent Dans/Euritmie

Als docent Dans/Euritmie leg je contact met spirituele waarden die we in ons dragen. Je totale wezen –lichaam, ziel en geest– is je instrument. Je ontwikkelt een nieuwe creativiteit en een rijker sociaal vermogen. Euritmie wordt op verschillende plekken toegepast. Binnen onze opleiding ligt de focus op de toegevoegde waarde voor het onderwijs. Je leert hoe je met euritmie een essentiële bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Daarnaast kent Euritmie veel succesvolle toepassingen als therapie en als podiumkunst.

Het woord ‘Euritmie’ komt uit het Grieks en betekent mooi en waar ritme. Als dansvorm kent Euritmie een geheel eigen bewegingsrepertoire. Hierbij werk je met energetische krachten en universele bewegingsvormen. Woorden, klanken, melodieën en intervallen druk je in gebaren uit. Daarbij benut je de ruimte bewust. De stromende vitale en bezielde beweging staat centraal. Het specifieke karakter van de Euritmie komt ook naar voren in de typerende kostuums met een rijkdom aan kleuren.

Oorsprong

De Euritmie werd in het begin van de 20e eeuw in Duitsland ontwikkeld door Rudolf Steiner - de grondlegger van de antroposofie - samen met een aantal jonge bewegingskunstenaars. Hierdoor werd een antwoord gevonden op de groeiende vraag naar een vernieuwing van de bewegingskunst. Al snel groeide de Euritmie uit tot een geheel eigen kunstvorm in de theaters en daarbuiten en een paar jaar later werd euritmie een vast onderdeel van het vrijeschoolonderwijs.

Als docent Dans/Euritmie ben je op allerlei plaatsen inzetbaar. Je kunt in binnen- en buitenland terecht bij een van de vrijescholen die Euritmie aanbieden. Maar met het Bachelor of Dance in Education kun je ook aan de slag binnen het reguliere onderwijs, met name bij scholen met ruimte in het lesprogramma voor kunstzinnige en spirituele vakken.

Mogelijkheden buiten het onderwijs

Binnen het bedrijfsleven liggen er op dit moment ook veel kansen. Euritmie kan de vitaliteit van medewerkers versterken, de sociale interactie ontwikkelen en het luisteren naar elkaar stimuleren. Met jouw workshops geef je nieuwe impulsen aan de openheid en samenwerking tussen medewerkers. Of je kiest bijvoorbeeld voor een loopbaan in de kunst- en theatersector. Je specialiseert je dan in de podiumeuritmie.

Verder kent Euritmie therapeutische toepassingen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. Door middel van bewegingen breng jij jouw cliënten zowel innerlijk als uiterlijk in beweging. Zo probeer je het genezingsproces te ondersteunen en te bevorderen.

Na zijn opleiding in de architectuur studeerde Thomas Rau drie jaar euritmie om gebouw en mens nog veel beter op elkaar af te stemmen. Benieuwd hoe euritmie hem inspireerde in zijn werk? Hij deelt zijn verhaal in de podcast op SoundCloud.

Als docent Dans/Euritmie ben je nooit uitgeleerd. Ook als je al volop aan het werk bent, blijf je jezelf ontwikkelen, onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen en intervisiebijeenkomsten.

Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgt de opleiding Docent Dans/Euritmie nascholingscursussen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld verdiepen in de kunstvakken met behulp van de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (BVO-kunst), deelnemen aan een training tot Interne Cultuur Coördinator of de cursus gespreksvoering met ouders volgen.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de hbo-opleiding Docent Dans/Euritmie echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Meer hierover lees je op de pagina Hulp bij je studiekeuze. Heb je vragen over de opleiding, neem dan contact op met Djenna Storm via storm.d@hsleiden.nl

Om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze doorloop je bij de opleiding Docent Dans/Euritmie een eigen intakeprocedure.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Docent Dans/Euritmie iets voor jou?

Bij Hogeschool Leiden combineer je een opleiding tot dansdocent met Euritmie. Ook als je geen vooropleiding of danstraining hebt gevolgd, maar wel van dansen houdt, is het vaak goed mogelijk om te starten aan onze opleiding. Jij:

  • bent bevlogen en spiritueel.
  • hebt een passie voor dansen en zelfexpressie, maar ook voor mensen. Wat beweegt hen en hoe bewegen ze?
  • voelt jezelf vrij om een gedicht of tekst voor te dragen.
  • bent breed ontwikkeld en je bent geïnteresseerd in cultuur in het algemeen, in klassieke muziek en poëzie en in de antroposofie.

Naast interesse en motivatie, is talent voor Euritmie en voor de pedagogische aspecten van het latere beroep heel belangrijk om de opleiding succesvol af te ronden. Daarom heeft de opleiding Docent Dans/Euritmie een eigen intakeprocedure. Verder is het van belang dat je de Nederlandse, Duitse en/of Engelse taal voldoende beheerst. Is Nederlands niet je moedertaal? Dan maak je voorafgaand aan het eerste jaar de toets 'Nederlands als tweede taal'.

Voorbereidend jaar Docent Dans/Euritmie

Wil jij onderzoeken of de opleiding Docent Dans/Euritmie echt bij je past? Tijdens het voorbereidend jaar krijg je de kans om na te gaan of je bij ons op je plek zit en of je de opleiding in de toekomst in voltijd of deeltijd wilt volgen.

Vergelijkbare opleidingen

Twijfel je of een euritmie-opleiding en het beroep dansdocent echt bij jou passen? Oriënteer je ook bij vergelijkbare (leraren)opleidingen. Vind jij de antroposofische visie interessant en zou je kinderen niet met beweging, maar juist met muziek willen stimuleren? Neem dan eens een kijkje bij de opleiding Docent Muziek. Wil jij later voor de klas staan en verschillende vakken geven? Wellicht is de Vrijeschool Pabo dan iets voor jou. Of wil je leren verschillende kunstvormen in te zetten om mensen sterker te maken? Bij de opleiding Vaktherapie leer je meer over de therapeutische werking hiervan. Meer opleidingen vergelijken? Bekijk het overzicht met alle lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden.

Studieopbouw

Bij de opleiding Docent Dans/Euritmie bereiden we je voor op een baan in het internationale werkveld van de Euritmie. De focus daarbij ligt op de ontwikkeling van euritmische én pedagogische competenties (de combinatie van kennis, vaardigheden, eigenschappen en je professionele houding). Ook is er in het onderwijsprogramma veel aandacht voor de ontwikkeling van jouw sociale vaardigheden, persoonlijke groei en creatief ondernemerschap. We werken met ‘jaar-overstijgende’ projecten, waarin je als eerstejaarsstudent ook samenwerkt met tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten. Op die manier krijg je de kans om met en van elkaar te leren.

Begin je in september 2021 aan deze opleiding? Houd er dan rekening mee dat de manier waarop je de lessen, begeleiding en toetsen aangeboden krijgt afhankelijk is van de dan geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het onderwijs wordt, waar dat kan, op locatie georganiseerd. Heb je je aangemeld via Studielink? Dan ontvang je voor de start van jouw opleiding meer informatie over de invulling van het onderwijsprogramma.

De opleiding Docent Dans/Euritmie is te volgen in verschillende varianten. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond, ervaring en persoonlijke situatie.

Voltijdopleiding

De voltijdopleiding Docent Dans/Euritmie richt zich met name op studenten die net klaar zijn met opleiding in het voortgezet onderwijs.

Deeltijdopleiding

De deeltijdopleiding bestaat in twee varianten:

  • Heb je al een beroepsopleiding voltooid of ben je al werkzaam (geweest) in het onderwijs, bekijk dan de mogelijkheden van de vierjarige deeltijdopleiding. Tijdens de opleiding heb je tijdens het eerste en tweede studiejaar gemiddeld twee dagen per week les bij Hogeschool Leiden. In de regel doorloop je het programma daardoor in vier jaar tijd. De uiteindelijke duur van het opleidingstraject is afhankelijk van het aantal vrijstellingen waarvoor je in aanmerking komt, jouw mate van bewegingsbekwaamheid en je persoonlijke situatie. 
  • Ben je al werkzaam (geweest) in het vrijeschoolonderwijs óf heb je al een opleiding tot vrijeschoolleerkracht in het primair onderwijs afgerond dan heb je de mogelijkheid om de deeltijdopleiding versneld te doorlopen. In deze opleidingsvariant heb je gemiddeld een dag les per week. De uiteindelijke duur van het opleidingstraject is afhankelijk van het aantal vrijstellingen waarvoor je in aanmerking komt, jouw mate van bewegingsbekwaamheid en je persoonlijke situatie. Naar verwachting duurt deze variant in de meeste gevallen drie jaar.

Bij de opleiding Docent Dans/Euritmie ga je vanaf dag één zelf aan de slag. De dagelijkse werkpraktijk vormt altijd het uitgangspunt. Het opleidingsprogramma is vormgegeven met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep.

Werkvormen

In de werkcolleges bestudeer en ontwikkel je de leerstof samen met je medestudenten en docenten. Tijdens de oefenuren ga je zelfstandig, dieper in op wat je leert tijdens het werkcollege. Via stages (gemiddeld 20 % van je studietijd) doe je kennis en ervaring op in je toekomstige werkveld. De stages vinden meestal plaats bij vrijescholen, in binnen- of buitenland. Voor de meer algemene beroepsoriëntatie organiseren we excursies en kunstreizen.

Kleinschalige opzet

Door de diverse samenstelling van studenten en docenten heerst er een open en levendige sfeer op de opleiding. Iedereen kent elkaar. Docenten en de administratieve staf zijn makkelijk bereikbaar en zijn altijd bereid om je met raad en daad bij te staan. Ook is er binnen het programma zelf veel ruimte voor individuele aandacht.

Samenwerking met andere opleidingen

Vanuit de opleiding Docent Dans/Euritmie werken we nauw samen met andere opleidingen van Hogeschool Leiden, die vanuit antroposofische inspiratie zijn opgezet: Docent Muziek, Vrijeschool Pabo en Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie). Sommige modules doorloop je samen met studenten van de andere opleidingen. Ook de jaarlijkse hoogtepunten vieren we samen met de andere opleidingen. Denk aan de start van het studiejaar, de kunstzinnige presentaties voor de zomervakantie en de jaarfeesten.

Het eerste jaar van de opleiding Docent Dans/Euritmie heeft een oriënterend karakter. Je maakt intensief kennis met het euritmisch bewegingsrepertoire en met de belangrijkste bijvakken zoals spreekkunst, muziektheorie en esthetica. Via stages verken je het beroepenveld in verschillende pedagogische situaties. Tijdens deze individuele stage werk je met volwassenen en kinderen van verschillende leeftijden.

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1 EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald? Dan mag je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Dance in Education in ontvangst nemen.

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een studieadvies. Heb je tussen de 40 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Als blijkt dat de opleiding Docent Dans/Euritmie toch niet de juiste opleiding voor je is, dan kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

In de hoofdfase van de opleiding Docent Dans/Euritmie ga je meer de diepte in en jezelf specialiseren. Tijdens het tweede en derde jaar neemt de omvang van de euritmische en pedagogische studiestof aanzienlijk toe. Niet alleen op kennisgebied dagen we je uit, maar ook op het gebied van je innerlijke verdieping en in je samenwerking met je medestudenten.

In het derde jaar komen jouw euritmisch bewegingsrepertoire en de instrumentbeheersing steeds meer in dienst te staan van de kunstzinnige uitwerking van een muziekstuk of tekst en de toepassing daarvan in de pedagogie. Je volgt een minor die past bij je opleiding. Sommige studenten kiezen ervoor om dat in het buitenland te doen, maar ook in Nederland zijn er verschillende mogelijkheden.

In het vierde studiejaar loop je ook een langere euritmiestage, dit keer in de onderbouw van een vrijeschool (dit kan zowel in het basis- als in het voorgezet onderwijs). Ook maak je een eigen kunstzinnige productie die past bij een bepaalde doelgroep. Daarnaast schrijf je ook een onderzoeksscriptie.

Door de hele opleiding treed je op in groepsverband en solo. Ook werk je samen met een euritmie-ensemble en ben je betrokken bij de organisatie en ondersteuning van euritmiefestivals. Er zijn diverse projectweken met gastdocenten en je maakt producties samen met studenten van de opleiding Docent Muziek.

De opzet van de opleiding is kleinschalig en persoonlijk. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De begeleiding richt zich op persoonlijk welbevinden, studievoortgang en stage-ervaringen. Daarnaast word je ook begeleid door een enthousiaste groep van betrokken en ervaren musici en docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie.

Wil je weten wie straks je kerndocenten zijn? Maak alvast kennis met het docententeam van de opleiding Docent Dans/Euritmie.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook docent Dans en Euritmie

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Docent Dans/Euritmie in Leiden

Bij onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we bijvoorbeeld een Honoursprogramma aan. Of je wordt lid van een studie- of studentenvereniging. Deze organiseert wekelijkse koorzang en regelmatig bijeenkomsten, zoals lezingen en workshops. Ook krijg je de kans een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door lid te worden van je opleidingscommissie of de centrale Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Euritmie is een internationaal vakgebied, waardoor je op allerlei plekken in de wereld terecht kunt. Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.