Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Verantwoording 2017

Het lectoraat Diversiteit van de faculteit Management & Bedrijf is per september 2017 gestart en speelt in op de toegenomen diversiteitsvraagstukken van organisaties. Het accent ligt op drie onderzoeksgebieden: leren en innoveren, inclusieve organisatie en verbinding met de samenleving. Leren en innoveren gaat over het stimuleren van de samenwerking om met elkaar en van elkaar te leren en samen te vernieuwen. Bij inclusieve organisatie staan leiderschap en het empoweren van alle talenten in de organisatie centraal. Het thema verbinding met de samenleving legt de nadruk op de diversiteit in de externe omgeving van de organisatie

Onderzoek in beroepspraktijk

Binnen de eerste drie maanden is het lectoraatsteam samengesteld met docent-onderzoekers uit zes opleidingen van de faculteit. Samen met docenten en studenten zijn zes praktijkgerichte onderzoekstrajecten gestart:

  • een QuickScan Diversiteit voor een rijksdepartement wordt ontwikkeld en uitgevoerd; 
  • de effectiviteit van communicatietrainingen bij twee politieteams wordt gemeten; 
  • inclusie in het hoger onderwijs wordt onderzocht;
  • hoe te verbinden met waarden in een maatschappelijke instelling wordt verkend; 
  • en tot slot de business van diversiteit in een bedrijf wordt in kaart gebracht.  

Onderwijs en professionalisering

Een workshop is gegeven aan de docenten van de HRM-opleiding. Daarnaast is er een module diversiteit ontwikkeld voor de bacheloropleiding van Management in de Zorg. Ook is het thema diversiteit opgenomen in het onderwijsprogramma van de opleiding HRM. In het eerste jaar in de stageopdracht en in het vierde jaar in de visie op het beroep. Vier studenten zijn gestart met afstudeeronderzoeken naar diversiteit in het werkveld. Verder is er in samenwerking met de VU een NWO promotiebeurs voor leraren ingediend over inclusief leiderschap en werkidentiteiten.  

Kennisvalorisatie

De lector heeft een masterclass verzorgd voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het thema generaties en een bijdrage geleverd aan een paneldiscussie bij hetzelfde ministerie over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarnaast organiseerde het lectoraat het symposium, Hoezo diversiteit?, in december 2017 aan de Hogeschool, met spraakmakende sprekers o.a. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, en Peter Slort, de landelijke portefeuillehouder diversiteit van de nationale politie. De lector gaf een inkijk op het thema en in tien themasessies passeerden de verschillende dimensies van diversiteit de revue, zoals inclusief leiderschap, ontwapenend communiceren en de business van diversiteit. Ruim 200 mensen uit het werkveld namen hieraan deel.  

Publicaties en interviews (sinds september 2017)