Hogeschool Leiden voorkant

Oproep deelname focusgroep generaties of generalisaties

Wil jij meedoen aan een onderzoek naar stereotyperingen van verschillende generaties? Geef je dan nu op voor de focusgroep van het lectoraat Diversiteit op 1 december.

Het onderzoek

Het lectoraat Diversiteit doet samen met Futur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Public Leadership Foundation onderzoek naar de drijfveren en motivaties van verschillende generaties ambtenaren.

Het doel van het onderzoek is om dichter bij een inclusieve organisatie te komen. De nadruk van het onderzoek ligt op de actieve invulling en betekenisgeving die ambtenaren aan werkwaardes en drijfveren toekennen. De vraag is: in hoeverre zijn publieke organisaties ontworpen om hierop aan te sluiten?

Focusgroepen

Door middel van focusgroepen wordt verkend in hoeverre de verschillende generaties ambtenaren zich herkennen in het geschetste generatieprofiel. Babyboomers (1945-1960) zijn volgens de theorie workaholics, generatie X (1961-1980) ongebonden en sceptisch en generatie Y (1981-2000) veeleisend en vermijden het liefst face-to-face contact. Zijn deze stereotyperingen gegrond?

Wil jij een bijdrage leveren aan dit onderzoek?  Dan ben je van harte uitgenodigd voor deelname aan een van onze focusgroepen op vrijdag 1 december van 10.00 - 12.00 uur in Den Haag. Ben jij een HRM’er? Dan kun je deelnemen aan de focusgroep specifiek voor HRM’ers die op dezelfde tijd plaats vindt.

Heb je interesse in deelname aan de focusgroepen of heb je vragen? Mail dan naar Simon Steenhoek via simon.steenhoek@minbzk.nl.