Hogeschool Leiden

Lector Saniye Çelik benoemd tot lid commissie 'Enschedees aanhoudingsincident'

15 mei 2020 - Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar een incident uit 2016, waarbij een Amsterdamse agent op een politiebureau in Enschede werd aangehouden. Lector dr. Saniye Çelik is benoemd tot lid van deze commissie. 

In mei 2016 werd een Amsterdamse agent aangehouden op een politiebureau in Enschede, omdat hij zich niet kon legitimeren. De aangehouden man was een collega bij de politie-eenheid Amsterdam. De Amsterdamse agent gaf aan dat hij geen identiteitsbewijs bij zich had, maar dat ze hem konden opzoeken in het systeem. Omdat hij er niet als een agent uitzag is dat uiteindelijk niet gebeurd en werd de Amsterdamse agent aangehouden.

Onderzoek door onafhankelijke commissie

Vier jaar later stelt de politie een onafhankelijke commissie in dat onderzoek gaat doen naar het incident. De commissie is gevraagd door de politiechefs Amsterdam en Oost-Nederland om een objectief en compleet oordeel te vellen over de gebeurtenissen die volgden op de aanhouding en aanbevelingen te doen voor de toekomst. Lector Saniye Çelik van Hogeschool Leiden is benoemd tot lid van deze commissie. Saniye brengt veel expertise mee op het gebied van diversiteit, inclusie en politie: het lectoraat diversiteit doet diverse onderzoeken bij de politie.

Het onderzoek staat onder leiding van oud-burgemeester en voormalig D66-Kamerlid Magda Berndsen. 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de websites: