Sirene op politieauto

‘Inclusie is vooral een issue van een kleine groep politiemensen’

maart 2020 - Van de hand van Saniye Çelik, lector Diversiteit van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren aan Hogeschool Leiden, verscheen afgelopen weekend een essay in Binnenlands Bestuur over diversiteitsbeleid en inclusie bij de politie.

Als politiek en beleid werkelijk streven naar een inclusieve politie, dan is het noodzakelijk het opleidingsniveau van de politiemedewerkers te verhogen en hun leiders te equiperen met vaardigheden die nodig zijn voor het omgaan met verschillen, zo adviseert Çelik. 

Diversiteitsbeleid politie 

Het diversiteitsbeleid van de politie is momenteel vooral gericht op het binnenhalen van specifieke groepen. En wie eenmaal binnen zijn, vergroten hun kans op een glansrijke carrière als zij binnen de gebaande paden blijven. "Er is weinig ruimte om anders te zijn, je nek uit te steken of uit de pas te lopen," aldus lector Saniye Çelik. Zij vindt het niet raar dat jongeren en mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond de politie vroegtijdig verlaten omdat zij zich buitengesloten voelen. Inclusie is volgens haar nu vooral een issue van een kleine groep politiemensen.

Politieagent

"Een grote en soms niet zo stille meerderheid voelt de urgentie niet echt, kijkt weg of weet niet wat te doen. Deze houding wordt versterkt door het feit dat de ongemakkelijke keerzijde onbesproken blijft. Diversiteit kan immers spanningen en conflicten tussen mensen veroorzaken", stelt zij. 

Opleidingsniveau 

Zoals elke publieke organisatie dient ook de politie een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Het opleidingsniveau van de politiemensen is momenteel laag. Slechts 11 procent is hoger opgeleid, terwijl het percentage hoger opgeleiden van de totale beroepsbevolking 40 procent is. De komende tien jaar dient volgens Çelik de politie meer te investeren in training, coaching en ontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor wordt de organisatie als geheel op termijn nog capabeler en een betere afspiegeling van de samenleving dan nu het geval is.

Ander type leider 

Het thema diversiteit is nu nog vooral iets van de afdelingen HRM, specifieke adviseurs, recruiters, programmaleiders en projectleiders, merkt Çelik op. Terwijl het een natuurlijk onderdeel dient te worden van het strategisch beleid en de totale organisatieontwikkeling. Voor de duurzame inbedding van diversiteit en inclusie is een wezenlijke rol weggelegd voor de hogere rangen binnen de politie.

Saniye Çelik

"Begeleid de leidinggevenden in het omgaan met verschillen. Maak afspraken over de manier waarop ze werk gaan maken van diversiteit en inclusie. En geef het goede voorbeeld. Bevorder diversiteit in de top."

Saniye Çelik

Ze adviseert verder om op het allerhoogste niveau een verantwoordelijke functionaris voor diversiteit en inclusie te benoemen die beschikt over de bevoegdheid én de daadkracht om in te grijpen op alle niveaus.

Lees het essay ‘Blauw sluit in, maar ook uit’ ( pdf, 4.67 MB ) van Saniye Çelik