Ympkje Albeda

Ympkje Albeda

Vijf jaar lang deed Ympkje onderzoek naar diversiteit in Antwerpen. Ze onderzocht hoe er vanuit het gemeentelijk beleid werd gekeken naar diversiteit en hoe bewoners de diversiteit ervoeren waar ze dagelijks mee geconfronteerd werden. Bewoners zien naast etnisch-culturele diversiteit ook vele andere vormen van diversiteit. Volgens Ympkje staren onderzoekers en beleidsmakers zich momenteel te vaak blind op etnisch-culturele diversiteit. Dit leidt tot simplistische verklaringen die geen recht doen aan de complexe werkelijkheid. Momenteel rondt ze haar proefschrift over diversiteit en gemeenschapsdynamieken af.

Bij het lectoraat zal Ympkje haar stadssociologische kennis over diversiteit inzetten om diversiteit in andere contexten te onderzoeken. Naast haar studie sociologie, rondde ze ook een master staats- en bestuursrecht af en ook haar juridische kennis wil ze gebruiken bij het onderzoek binnen het lectoraat.

Op Hogeschool Leiden is ze verbonden aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Ze geeft hier sociale wetenschappen, onderzoeksvaardigheden en ze is de afstudeercoƶrdinator.