Willemijn Hirzalla - Leenhouts

Willemijn Hirzalla - Leenhouts

Willemijn Hirzalla - Leenhouts is afgestudeerd in de Politicologie. Voordat zij de overstap maakte naar het docentschap, heeft ze meer dan tien jaar bij maatschappelijke organisaties gewerkt op het snijvlak van mensenrechten, internationaal humanitair recht en ontwikkelingssamenwerking, waarbij ze zich specialiseerde in het bevorderen van sociale inclusie. Hiervoor werkte ze mee aan verschillende onderzoeken op dit thema in samenwerking met stakeholders wereldwijd.

Willemijn is docent Sociale Wetenschappen bij de opleiding HBO-Rechten en ontwerpt en doceert vakken zoals Sociologie, Internationale Betrekkingen, Criminologie en Ethiek, Migratie, Onderzoeks- en communicatievaardigheden en Working in Complexity. Daarnaast doet zij onderzoek op het gebied van diversiteit en inclusie binnen het Lectoraat Diversiteit. Willemijn ziet tegenstellingen als de start van een creatief proces en ze draagt graag bij aan het optimaal benutten van de potentie van diversiteit door aanwezige kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.