Jolijn van Roon

Jolijn doet onderzoek naar hoe diversiteit een grotere rol kan spelen in commerciële activiteiten, waarmee organisaties zowel inspelen op trends in de samenleving als bijdragen aan het omgaan met complexe vraagstukken in de globaliserende wereld. Taal is een krachtig instrument waarmee we onze werkelijkheid creëren. In deze context zijn de deelgebieden Marketing en Marketingcommunicatie interessant. Marketing brengt behoeften van consumenten in kaart en bedenkt manieren om aan die behoeften tegemoet te komen. Marketingcommunicatie stelt boodschappen op die consument en oplossing bij elkaar moeten brengen. Tot op heden loopt de wereld van Marketing achter op de ontwikkelingen in de samenleving wat diversiteit betreft. Er zijn initiatieven vanuit de eigen branche om hier verandering in te brengen. Vanuit het lectoraat wil Jolijn bijdragen aan dit veranderproces door verbinding tot stand te brengen tussen het werkveld en het hoger onderwijs. 

Jolijn van Roon