Jacqueline van Oijen

Docent Jacqueline van Oijen.

Steeds meer beginnen organisaties te beseffen dat als er geen commitment is van het management en de top van de organisaties de legitimiteit van diversiteit komt te vervallen. Jacqueline doet onderzoek naar diversiteit en leiderschap in de Zorg en naar het borgen van diversiteit in de raden van bestuur en raden van advies van organisaties. Zij is docent praktijkgericht onderzoek & innovatie bij de opleiding Management in de Zorg.

Jacqueline studeerde Beleid en Management van Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit met als specialisatie kwaliteitszorg. Vanuit TNO Preventie en Gezondheid leidde zij projecten over kwaliteitsverbetering in hoger onderwijs en de gezondheidszorg. Aandachtsgebieden waren onder meer de ontwikkeling van kwaliteitsborgingnormen voor ziekenhuizen en het begeleiden van accreditaties in ziekenhuizen. Bij Hogeschool Leiden heeft zij diverse functies bekleed waaronder kwaliteitscoördinator van de Faculteit Management & Bedrijf en coördinator van de post hbo-opleiding Voortgezette Opleiding Management. Jacqueline doet een promotieonderzoek naar kwaliteitsborging van medisch-wetenschappelijk (geneesmiddelen)onderzoek in ziekenhuizen.