Deborah Yapp

Foto Deborah Yapp- HBO-Rechten

Deborah studeerde economie en psychologie aan Oxford University (GB). Sinds 1989 is zij werkzaam geweest als docent Engels bij diverse Hogescholen en middelbare scholen in de randstad. Verder heeft ze bij CITO als constructiegroep lid VWO Engels gewerkt en heeft ze het onderwijs platform Leren Excelleren’ vorm kunnen geven. Zij is meedenker geweest binnen het tweetalige onderwijs en is al meer dan 20 jaar een examinator voor Cambridge examens in Nederland. 

Binnen het lectoraat Diversiteit doet zij onderzoek naar inclusief onderwijs in het hbo, waar verschillen ruimte kunnen krijgen en studenten beter tot hun recht kunnen komen. Deborah is tevens docent Engels bij de opleiding HBO-Rechten. Zij ontwikkelt en verzorgt vakken zoals Effective Reading for Professionals, The Power of Speech en de minor The International Professional in the Public Sector.

Deborah heeft twee master opleidingen voltooid; een in English Language and Culture en een in Educatie aan de ICLON. Beiden aan de Universiteit Leiden. Zij doet een promotieonderzoek naar leesvaardigheid Engels op de HBO aan de Universiteit Utrecht. Verder houdt Deborah zich bezig met het ontwikkelen van leesstrategieën voor het bevorderen van de leesvaardigheid Engels van hbo-studenten.