Hogeschool Leiden

Lector Saniye Çelik draagt bij aan twee podcasts over diversiteit

26 maart 2021 - Er is in toenemende mate aandacht voor diversiteit en inclusie. Dat zien we om ons heen. In ons werk in het hbo, in de politiek en ook binnen organisaties zien we urgentiebesef toenemen.

Lector Saniye Çelik gaat in twee nieuwe podcasts in op de vraagstukken rondom diversiteit en inclusie:

Etnische diversiteit (duur 50 minuten) door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA

In deze podcast wordt ingegaan op wat diversiteit betekent en hoe het in onze samenleving functioneert. We bespreken thema's als uitsluiting en racisme. Daarbij kijken we ook naar het individu en het collectief. We staan stil bij verborgen uitsluiting en hoe we ons daartoe verhouden. Hoe gaan we om met het anders-zijn van de ander? Waar liggen de uitdagingen en kansen voor inclusie?

Beluister deze podcast via Spotify of via Apple.

Diversiteit en inclusief werkgeverschap in het primair onderwijs (duur 33 minuten) door de PO-raad

In deze podcast gaan we in op de strategische meerwaarde van diversiteit voor het primair onderwijs, de uitdagingen in de onderwijspraktijk en de sleutels voor succes. Hoe komen we tot een inclusieve leer- en werkcultuur en welke rol spelen schoolleiders hierin? Hoe om te gaan met weerstand en ongemakken rondom het thema. We eindigen met tips voor meer inclusie. 

Beluister deze podcast via samenslimmerpo.nl of rechtstreeks via SoundCloud.