Hogeschool Leiden

Lector Saniye Çelik over inclusie in tijden van corona

TROUW EN SCIENCE GUIDE - 28 april 2020 - Wat betekent de anderhalvemetersamenleving voor inclusie? Lector Diversiteit Saniye Çelik schreef erover in Trouw en ScienceGuide.

De anderhalvemetersamenleving heeft iets paradoxaals: afstand lijkt inclusie te versterken maar ook het zich terugtrekken in de eigen bubbel, signaleert Saniye.

Saamhorigheid meer centraal

De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we ons anders zijn gaan gedragen. We letten meer op elkaar en saamhorigheid staat meer centraal. Bijna allemaal hebben we binnen een mum van tijd ons de nieuwe etiquette eigen gemaakt. In hoog tempo hebben we de transitie ondergaan naar online in verbinding staan met elkaar, en we tonen ons meer dan vroeger bezorgd voor elkaar. 

In je eigen bubbel

Dat we samen in hetzelfde schuitje zitten en het samen moeten doen zorgt voor meer inclusie. Het maakt immers niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Hoe bemoedigend dat ook is, we weten helaas dat we de honderd procent inclusie niet kunnen bereiken. Crises als deze kunnen ervoor zorgen dat mensen ook juist in hun eigen bubbel blijven.  

Inclusie in het onderwijs in coronatijdperk

Leidinggevenden, docenten en studenten zetten zich in dit coronatijdperk stevig in voor het bevorderen van inclusie in het onderwijs. Zo verspreiden onderwijsinstellingen nieuwsbrieven om de verbinding onder collega’s te versterken. We delen persoonlijke verhalen en inzichten, geven elkaar tips over anderhalvemetersamenleving en onderwijs en zetten collega’s in het zonnetje.

Ondanks de paradox breekt de anderhalvemeternorm wonderlijk genoeg het ijs en maakt die de doorvaart vrij naar meer inclusie in de samenleving en op het werk.  

Lees het hele opiniestuk in Trouw en de uitgebreide versie op ScienceGuide.