De vlaggen van de hogeschool

Lector Saniye Çelik in NRC: "Kandidatenlijsten Kamerverkiezingen moeten diverser"

NRC.NL - 18 januari 2021 - Representativiteit vergroot de legitimiteit, betoogt Saniye Çelik, lector Diversiteit & Inclusie Hogeschool Leiden.

Op 1 februari 2021, de dag van de kandidaatstelling, weten we met zekerheid hoeveel vrouwen en kandidaten van kleur door de politieke partijen op de kieslijsten voor de verkiezingen in maart zijn geplaatst. Meer diversiteit en inclusie? We gaan het zien. Maar dat is wel de ambitie van het huidige kabinet, keurig verwoord in de Staat van het Bestuur 2020, een deze week verschenen rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een representatief en inclusief openbaar bestuur is absoluut noodzakelijk, staat ook in dat rapport. Maar de vraag is: willen de machthebbers dat echt?

Lees het hele opiniestuk van dr. Saniye Çelik op NRC.NL