Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Als je er écht voor gaat, dan organiseer je het gewoon

ABDBLAD - NO.4 2019- Het wil nog niet zo lukken met het diversiteitsbeleid binnen de Rijksoverheid. Hoe zetten we écht een stap vooruit? Saniye Çelik, Christiaan Rebergen, Marc Allessie en Jacqueline Prins wisselen ideeën uit.

Echte diversiteit gaat over zichtbare én onzichtbare  verschillen’, zegt Saniye Çelik, lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden. Ze begrijpt echter wel dat overheidsbeleid inzet op de inclusie van zichtbare verschillen: multiculturaliteit, gender, leeftijd, LHBTI, leeftijd, arbeidsbeperkingen. ‘Als er groepen ondervertegenwoordigd zijn, ben je als overheid geen legitieme organisatie.

Bovendien is het aantrekken van groepen met individuen die zichtbaar anders zijn, makkelijker meetbaar. ‘Maar’, benadrukt ze nog eens, ‘door de focus op de zichtbare verschillen raakt het idee van diversiteit als iets dat van iedereen is, onderbelicht. En daardoor verlies je ook mensen.’ 

Lees het volledige artikel in ABDBLAD ( pdf, 361 KB )