Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Lectorale Rede Diversiteit door dr. Saniye Celik

Diversiteit gaat over elk individu en raakt iedere organisatie. Het bevat alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen en elkaar kunnen versterken. 

Na een inleiding door Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER), spreekt dr. Saniye Çelik haar rede over diversiteit uit. Zij stelt individu en inclusie centraal en bespreekt hoe diversiteit vanzelfsprekend kan worden voor organisaties, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Programma

Tijd Onderdeel
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Welkom door Sander van den Eijnden, voorzitter College van Bestuur
15.15 uur Anke van Vuuren, faculteitsdirecteur Management & Bedrijf
15.25 uur Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
15.45 uur Lectorale rede dr. Saniye Çelik
16.30 uur Borrel

Bekijk de hand-out van de lectorale rede  ( pdf, 1.09 MB )