Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het Sweetie 2.0 project van Terre des Hommes.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat ontwikkelde een training, beginners en gevorderden, Open Source Intelligence. Deze training is gegeven aan diverse Nederlandse Opsporingsinstanties c.q. toezichthouders, maar ook tijdens een internationale conferentie in Ispra (Joint Research Centre). Op het gebied van E-Discovery ontwikkelt het lectoraat (bij)scholing ten behoeve van een inlichtingen en opsporingsdienst.

Naar informatie over onderwijs