Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering. 

Beroepspraktijk en maatschappij

In 2019 zijn de nascholingsmasterclasses voor de FIOD afgerond en hebben in totaal 260 rechercheurs van de FIOD een certificaat behaald. Tijdens de Masterclass konden de deelnemende rechercheurs kennismaken met de mogelijkheden van digitaal bewijs en oefenen met methoden en technieken.

In maart en oktober hebben studenten in aanwezigheid van stagebegeleiders en relaties van het lectoraat posterpresentaties verzorgd over hun stageonderzoek. Dergelijke bijeenkomsten zijn een mooie manier om contacten te leggen voor nieuwe stages en carrières in het werkveld.

Netwerken

Lector Hans Henseler is lid van het college van Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). De NRGD waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Belangrijke publicatie was eind december versie 2.0 van het beoordelingskader voor gerechtelijk deskundigen digitaal forensisch onderzoek. Het lectoraat participeert in 2019 tevens in het nieuwe platform voor Praktijkgericht ICT onderzoek (PRIO) en het DCYPHER platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland met elkaar wil verenigen om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren.

De lector is daarnaast voorzitter van de Board of Directors van DFRWS  (Digital Forensic Research Workshops). In 2019 is een begin gemaakt met de organisatie van de DFRWS conferentie in Azië en Australië. De eerste conferentie zal in september 2020 in Sydney, Australië plaatsvinden. Via het DFRWS netwerk ontving het lectoraat een uitnodiging van de Universiteit van Bern om deel te nemen aan de workshop “European digital forensics education” bij Europol in Den Haag. Naar aanleiding van deze workshop is het lectoraat begonnen met een inventarisatie van opleidingen op het gebied van digitaal forensisch onderzoek in Europa.

De lector was in 2019 betrokken bij de organisatie van de workshop “AI and Intelligent Assistance for Legal Professionals in the Digital Workplace” (https://sites.google.com/view/legalAIIA2019) die iedere twee jaar wordt georganiseerd als onderdeel van de internationale ICAIL conferentie.

Producten voor de beroepspraktijk

In 2019 is het Mixed Reality project gestart. Belangrijk onderdeel daarin vormt de ontwikkeling van een app voor de hololens waarmee forensisch onderzoekers van de Nationale Politie op een plaats delict analyses kunnen uitvoeren en sporen kunnen annoteren, filmen en fotograferen.

De lector heeft in 2019 een 5-daagse masterclass E-Discovery gegeven aan rechtendocenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een minor Legal Big Data. Met het lectoraat Forensisch Onderzoek en een stagiaire van de Hogeschool van Amsterdam is meegewerkt aan de ontwikkeling van de minor “Van Bit naar Bewijs” die in 2020 van start gaat in samenwerking met Hogeschool Leiden en de Politieacademie.

Onderwijs en professionalisering

Onderwijs

Het IoT Forensic Lab op de HSD Campus in Den Haag is in 2019 verder geïntegreerd met het onderwijs. Docenten hebben een lesmodule ontwikkeld waarbij studenten in het lab met speciale apparatuur de geheugenchip uit een telefoon halen en vervolgens uitlezen met speciale software. Deze kennis is nu ook beschikbaar voor partners van het IoT Forensisch lab.

In het kader van het project “Mixed reality en forensische visualisatie” is door de postdoc in 2019 een minor Mixed Reality voor Onderzoek ontwikkeld die in februari 2020 van start gaat. De minor is toegankelijk voor alle studenten Informatica.

Professionalisering van docenten

Net als in 2018 heeft in 2019 het docententeam van Forensisch ICT de DFRWS EU conferentie bezocht. Docenten hebben tijdens de conferentie inspiratie opgedaan voor de uitbreiding van het praktijkgerichte ICT onderwijs. Ook heeft het docententeam tijdens de conferentie kennis kunnen nemen van state of the art onderzoek op het gebied van digital forensics. Daarnaast hebben ze zelf contacten kunnen leggen met collega’s in binnen- en buitenland, met name in Europa.

Adrie Stander, een ervaren digitaal forensisch expert en onderzoeker van de Universiteit van Kaapstad, is sinds 1 augustus 2019 aangesteld als docent onderzoeker in het lectoraat. Hij is actief aan de slag in het lab op de HSD campus en werkt momenteel aan een overzicht van digitaal forensisch onderwijs in Europa.

Gastonderzoeker Jurrien Bijhold is aan het begin van het jaar in dienst getreden als docent-onderzoeker bij het lectoraat in het kader van een HBO-postdoc subsidie. Jurrien is gepromoveerd. Met zijn komst zijn er nu twee gepromoveerde onderzoekers bij het lectoraat betrokken.

Docenten en studenten van de opleiding forensisch ICT zijn regelmatig te vinden in het IoT Forensisch Lab op de HSD campus. Zij werken daar met software tools die ook door professionals in de praktijk worden gebruikt voor forensisch digitaal onderzoek aan smartphones en computers. Verschillende studenten hebben stageonderzoek voor een bedrijf gecombineerd met onderzoeksfaciliteiten in het lab.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat heeft in 2019 op meerdere manieren bijgedragen aan de kennisontwikkeling in het domein van Forensisch ICT. Op 11 april 2019 werd het 10de E-Discovery Symposium georganiseerd. Het thema was dit jaar de rol van kunstmatige intelligentie bij het zoeken naar digitale sporen. Naar aanleiding van het symposium is een artikel gepubliceerd in het Nederlandstalige vaktijdschrift AG Connect.

Op de Legal AIIA workshop tijdens de ICAIL 2019 conferentie in Montreal, 17 juni 2019, (https://sites.google.com/view/legalaiia2019/home) is het artikel 'Technology Assisted Analysis of Timeline and Connections in Digital Forensic  Investigations’ gepubliceerd en heeft de lector een presentatie gegeven.

Onderzoekers van het lectoraat hebben in 2019 verschillende conferenties bezocht, zoals de eerder genoemde DFRWS conferentie, DEX bijeenkomsten, dcypher en het E-Discovery symposium. Tijdens de DEX bijeenkomst op Hogeschool Leiden waar circa 80 professionals uit de opsporingspraktijk aanwezig waren, heeft het lectoraat een presentatie verzorgd. Peter van der Wijden verzorgde met zijn studenten een workshop Python programmeren tijdens de grote DEX-XL bijeenkomst in november.

In juni werd bekend dat het onderzoeksproject ‘An Internet of Secure Things – INTERSECT' bijna 10 miljoen euro subsidie krijgt van NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het IoT Forensic Lab op de HSD Campus is één van de 8 labs die samen een federated lab vormen die gedurende 8 jaar de resultaten van het onderzoek zullen demonstreren. Door deelname aan dit project kan het lectoraat een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar een veiliger internet.

In 2019 is het boek “'Sweetie 2.0: Using Artificial Intelligence to Fight Webcam Child Sex Tourism” verschenen met daarin een hoofdstuk “Sweetie 2.0 Technology: Technical Challenges of Making the Sweetie 2.0 Chatbot” waarvan de lector medeauteur is.