Hogeschool Leiden

Lectoraat Digital Forensics & E-Discovery opent onderzoekslab digitale sporen

22 november 2016 - Het digitaal forensisch lab op de HSD Campus is officieel geopend door Patrick Pijnenburg, directeur faculteit Science & Technology Hogeschool Leiden, en Richard Franken, executive director van The Hague Security Delta.

Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery gebruikt dit lab om forensisch ICT experts op te leiden en kennis te laten maken met toegepast digitaal forensisch onderzoek. Met het aantrekken van dit lectoraat geeft The Hague Security Delta (HSD) invulling aan de doelstelling om innovatieve oplossingen te ontwikkelen in het domein van (digital) security door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid, de zogenaamde triple helix.

Watch project

Een voorbeeld van de succesvolle aanpak van het lectoraat is het Watch project van Terre des Hommes. In dit project wordt op de HSD Campus samen met studenten van de specialisatie Forensisch ICT gezocht naar digitale manieren om daders van seksuitbuiting van minderjarigen op te sporen.

The Hague Security Delta

The Hague Security Delta (HSD) is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag en dé inspirerende ontmoetingsplek voor ondernemers, studenten en professionals in het veiligheidscluster. Franken: “De samenwerking met Hogeschool Leiden en de vestiging van het digitaal forensisch lab aan de HSD Campus heeft voordelen voor alle partijen. Hier kunnen studenten en bedrijven profiteren van de kennisuitwisseling en bijdragen aan innovatieve ideeën op het gebied van digitaal forensisch onderzoek”.

Koppeling onderwijs, onderzoek en praktijk

Lector Digital Forensics & E-Discovery Hans Henseler voorziet nieuwe kansen door het onderwijs aan de praktijk te koppelen. Henseler: “Er is een grote vraag naar hoogopgeleide digitaal forensische experts bij overheid en bedrijfsleven. Met de specialisatie Forensisch ICT van de opleiding Informatica en de aanwezigheid op de HSD Campus, waar kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven samenwerken, biedt Hogeschool Leiden een unieke kans om onderzoek en onderwijs te koppelen aan dit werkveld.”

V.l.n.r.: Patrick Pijnenburg, Richard Franken en Hans Henseler

V.l.n.r.: Patrick Pijnenburg, Richard Franken en Hans Henseler