Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Grote NWO subsidie naar gezamenlijk onderzoeksproject IoT

12 juni 2019 - Vandaag werd bekend dat het onderzoeksproject ‘An Internet of Secure Things – INTERSECT' bijna 10 miljoen euro subsidie krijgt van NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

Hogeschool Leiden is via het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery betrokken bij dit project, dat wordt geleid door TU/e. In het project werken ruim 45 universiteiten, hogescholen, overheidsinstanties, maatschappelijke instanties en het bedrijfsleven samen aan de veiligheid van het Internet of Things.

Veiligheid

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan apparaten verbonden zijn, zoals auto’s, boeken of koelkasten, maar ook sensoren, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit Internet of Things bevat naar verwachting in 2030 wereldwijd 75 miljard gekoppelde apparaten. Gegeven het feit dat er weinig controle is op de ontwikkeling ervan, brengt de omvang van de technologie een groot veiligheidsrisico met zich mee.

"De technologische ontwikkeling gaat zo snel dat het risico bestaat dat dit de privacy en veiligheid gaat ondermijnen. Waarheidsvinding wordt steeds lastiger naar mate onze fysieke wereld en de digitale wereld samensmelten. Een systematische aanpak is nodig, met bijvoorbeeld regels voor het ontwerp en beheer van IoT-systemen, om grip te krijgen op dit probleem. Alle deelnemers zijn zeer verheugd dat deze subsidie is toegekend."

Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is bedoeld om urgente maatschappelijke problemen op te lossen door wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen. De onderwerpen zijn aangedragen door de Nederlandse bevolking. Gezamenlijk ontvangen de 17 NWA-projecten dit jaar 61 miljoen euro.