Hogeschool Leiden

Grote belangstelling voor forensisch IoT Lab

26 september 2017 - Tijdens de Cyber Security Week 2017 was er grote belangstelling voor het forensische Internet of Things (IoT) Lab. Informaticastudenten informeerden Agnita Mur, lid CvB, over de forensische onderzoeksmogelijkheden van dit lab.

Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden heeft een laboratorium op de campus van The Hague Security Delta (HSD), speciaal voor digitaal forensisch onderzoek met een focus op Internet of Things (IoT). De aanleiding hiervoor is dat digitaal forensisch onderzoek vraagt om nieuwe technieken waar gespecialiseerde apparatuur, kennis en software voor nodig is. De bezoekers uit bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen uit binnen-en buitenland waren zeer waren geĆÆnteresseerd in de gespecialiseerde apparatuur, kennis en software van het lab, die bijvoorbeeld smartphones en andere smartapparaten uit kan lezen voor forensisch onderzoek.

IoT Forensic Lab

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Dat levert nieuwe oplossingen voor allerlei vraagstukken in de samenleving op, maar tegelijkertijd ook nieuwe vormen (cyber)criminaliteit. Om hier binnen onderwijs zo effectief mogelijk op in te spelen, doet het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden, samen met experts uit de praktijk, onderzoek naar digitale sporen en hoe je deze optimaal kunt benutten.

In het IoT Forensic Lab op de HSD Campus kunnen meer derde- en vierdejaarsstudenten tijdens hun stage ervaring opdoen met geavanceerde digitale forensische technieken. Ook zullen 2de jaars studenten als praktijkonderwijs krijgen in het lab. Door de focus op security en forensics zijn inmiddels op de campus een verscheidenheid aan bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen gevestigd rondom dit thema. Bedrijven die zelf niet over de kennis en geavanceerde apparatuur beschikken, kunnen met stagiaires, of zelfstandig, in het lab forensisch onderzoek doen aan IoT apparaten. Deze praktische samenwerking verbindt het onderwijs, onderwijs en werkveld in optima forma. 

Meer informatie over het IoT Forensic Lab