Hogeschool Leiden

De (r)evolutie van digitaal bewijs

21 november 2017 - Hans Henseler stelt dat de opkomst van het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en augmented reality leidt tot een versmelting van cyberspace en onze fysieke wereld.

Dat was de boodschap tijdens zijn lectorale rede op dinsdag 21 november bij Hogeschool Leiden. Mensen laten steeds meer gepersonaliseerde sporen achter in cyberspace. Deze sporen zijn een noodzakelijke aanvulling op traditioneel bewijs (vingerafdrukken en DNA) in forensisch onderzoek en opsporing.

Bekijk de lectorale rede (video)
Bekijk de lectorale rede als pdf

Digitaal bewijs vergelijkbare rol als traditioneel bewijs

De laatste tien jaar wordt gekenmerkt door de opkomst van social media, de smartphone en de cloud en vooral ook de combinatie van die drie. "We zijn aangekomen op een punt dat digitaal bewijs dat hiervan afkomstig is, soms bijna een vergelijkbare rol aanneemt als die van het traditionele bewijs", stelt Hans Henseler. "De reden daarvoor is dat smartphones door de sociale media heel persoonlijk geworden zijn. Door het contact met de cloud wordt veel vaker dan voorheen locatie en tijdstip van de smartphone vastgelegd en dus van de gebruiker. Er zijn drie trends in de ICT die onomkeerbaar zijn en waarvan ik verwacht dat ze een belangrijke rol spelen in de revolutionaire ontwikkeling die digitaal bewijs ook de komende jaren zal doormaken. Het Internet of Things (IoT), de opkomst van kunstmatige intelligentie en de versmelting van cyberspace en de fysieke wereld."

Internet of Things

Ons dagelijks leven zal steeds meer beheerst gaan worden door slimme apparaten die ons gaan verlossen van domme taken. Deze apparaten zijn aangesloten op het internet en kunnen met elkaar en met ons communiceren. Cybercriminaliteit werd vooral gezien als high-tech crime die zich in cyberspace afspeelt. Naar mate onze samenleving verder digitaliseert, zal ook traditionele criminaliteit steeds meer digitale sporen achterlaten.

Vierde industriële revolutie

De vierde industriële revolutie bouwt voort op de derde revolutie, de digitale revolutie, en wordt gekenmerkt door samensmelting van verschillende technologieën waardoor de lijnen vervagen tussen de fysieke, digitale en biologische domeinen. "Tot voor kort lieten we sporen achter doordat we bewust gebruik maken van computer of smartphone. Als cyberspace en fysieke wereld samensmelten is de computer niet meer een hulpmiddel maar wordt het een verlengstuk van onszelf. Hoe de vierde industriële revolutie er precies uit gaat zien is niet duidelijk. Wel lijkt me duidelijk dat onze menselijke 'footprint' steeds meer sporen zal nalaten in cyberspace en digitaal bewijs zal in alle vormen van opsporing en forensisch onderzoek een cruciale rol gaan spelen."

Over het lectoraat

Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden houdt zich bezig met toegepast onderzoek, gericht op het werkveld van digitale forensische experts bij politie, opsporingsdiensten en bedrijfsleven. Het onderzoek richt zich op het zoeken naar sporen in grote hoeveelheden emails en documenten (E-Discovery), in open bronnen op internet en in slimme apparaten en clouddiensten die onderdeel zijn van het IoT. De resultaten van het toegepast onderzoek vertaalt het lectoraat direct door naar het onderwijs en naar toepassingen voor samenwerkingspartners in het werkveld.