Cybercrime.

Cybercrime niet altijd hightechcrime

AG CONNECT 3 juli 2017 - Hans Henseler, lector Digital Forensics & E-Discovery, schreef de blog 'Cybercrime niet altijd hightechcrime' op de website van AG-Connect.

In juni nam een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer de optie aan om te werken aan onveilige Internet of Things-apparaten, zoals smartphones en smart tv's. Lector Hans Henseler betoogt in zijn blog op AG-Connect dat beveiliging niet de enige optie is. Het is ook noodzakelijk om aanvullend hierop de juiste wetgeving te hebben. Ook noemt het het belang van IoT forensics, die digitale sporen kunnen onderzoeken.

Lees de hele blog via agconnect.nl