Symposium E-Discovery 2017

Informatiemarkt

Een onderdeel van het programma tijdens het Symposium E-Discovery 2017 is de informatiemarkt. Op deze markt maakt u kennis met een deel van onze partners.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Logo PwC

Voortdurend is er de kans om slachtoffer te worden van fraude. De door fraude onttrokken bedragen kunnen zeer groot zijn. Gerelateerde reputatierisico’s zijn aanzienlijk. PwC helpt het risico op fraude te verkleinen en de gevolgen van fraude voor haar klanten te beheersen.

Moderne ondernemingen genereren vaak meer elektronische data dan ze zich in eerste instantie realiseren. Daarbij zijn twee soorten data: gestructureerde (bijvoorbeeld informatie in een financiële databank) en ongestructureerde (zoals e-mails, Office-documenten en foto’s). PwC heeft een sterk geïntegreerd team met diepgaande vaardigheden en een breed pallet aan technieken om beide soorten data snel en deskundig te analyseren.

Maar, de wereld van data verandert snel. Steeds meer data bevindt zich in social media applicaties of wordt gegenereerd door en met verschillende nieuwe oplossingen in de cloud, wat de uitdaging groter maakt om deze data te verzamelen. Ook IoT zal het daarbij niet makkelijker maken, maar wel uitdagender. 

Meer informatie over PwC

DataExpert

Logo DataExpert

DataExpert - your partner against (cyber)crime

De medewerkers van DataExpert dragen dagelijks bij aan een veilige samenleving. Wij zijn de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging. Met onze expertise, innovatieve software, training en support ondersteunen we u in de strijd tegen misdaad, fraude en (cyber)criminaliteit.

Onafhankelijke oplossingen

In 25 jaar is DataExpert uitgegroeid naar onafhankelijke kennis- en technologiepartner voor onder andere politie, defensie en alle opsporings- en veiligheidsdiensten. Behoeften op het gebied van databeveiliging en forensisch onderzoek vertalen we naar passende oplossingen. Onze jarenlange ervaring en expertise in de markt van Openbare Orde en Veiligheid helpt ons daarbij.

Onze ambitie is om door inzet van onze kennis, software en diensten elke misdaad- en fraudezaak op te lossen en de impact van cyberaanvallen en risico’s op datalekken tot nul te reduceren.

Meer informatie over DataExpert

Terre des Hommes

Logo Terre des Hommes

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Zij werken aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.

Kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van kinderrechten, met soms vergaande gevolgen. Hieronder verstaan we de ergste vormen van:

Terre des Hommes stelt twee onderwerpen centraal tijdens de informatiemarkt: Sweetie en WATCH Nederland (stopt seksuitbuiting van minderjarigen door de markt van loverboys in Nederland kapot te maken).

Meer informatie over Terre des Hommes

KPMG

Logo KPMG

KPMG behoort wereldwijd en in Nederland tot de marktleiders op het gebied van digitaal forensisch onderzoek en incident cyber response. KPMG heeft een bewezen track record in het doen van onderzoek naar IT- en cyber incidenten, financiële en juridische geschillen en vermoedens van fraude en daarnaast helpt KPMG haar klanten cyber en fraude risico’s op proactieve wijze te bestrijden. Door de opkomst van de ‘Internet of Things’ ontstaan er voor individuen en organisaties nieuwe risico’s in de bedrijfsvoering. Op de informatiemarkt van het symposium kunt u kennis maken met de diensten van KPMG op dit terrein. Zo maak je in een ‘Internet of Things war-game’ kennis met de potentiele cyber risico’s van Internet of Things. Daarnaast geven we je een kijkje in de keuken van het KPMG incident response team en hoe zij te werk gaan bij cyber incidenten.

Meer informatie over KPMG

Cisco Systems International BV

Logo Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is wereldwijd leider in IT en helpt organisaties optimaal gebruik te maken van de kansen van morgen, door te laten zien wat er mogelijk is door zaken te verbinden die voorheen niet verbonden waren. Of het nu gaat om compleet veilige netwerken of stabiele digitale werkomgevingen waar iedereen plaats onafhankelijk kan samenwerken. Van het veilig en snel verbinden van de naar verwachting 50 miljard ‘connected devices’ in 2020 tot efficiëntere data-uitwisseling. 

Cisco is met meer dan 70.000 werknemers actief in meer dan 170 landen en is de grootste wereldwijde speler op het gebied van cybersecurity. 
De decennialange ervaring in de voorhoede van digitale ontwikkelingen past het bedrijf ook toe in het ‘Country Digitization Acceleration’-program waarbij het landen helpt digitaal te versnellen. Recent is een dergelijk programma ook in Nederland gestart, het driejarige programma DVN: ‘Digitale Versnelling Nederland’. Daarbij heeft Cisco hele concrete doelen aan premier Rutte voorgesteld die bijdragen aan groei van het BNP, en – digitale – verbeteringen in onder meer onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en cybersecurity. Deze doelen wil Cisco in samenwerking met overheid en bedrijfsleven in zeer korte termijn realiseren.

Meer informatie over:

Deloitte

Logo Deloitte

Bijna elk bedrijf wordt op enig moment in haar levenscyclus geconfronteerd met signalen van financiële criminaliteit of een optreden van de toezichthouder, zoals in gevallen van fraude, corruptie of mededingingsovertredingen. Onze Forensic professionals zijn erop gericht om de detectie van en response op wangedrag binnen organisaties te vergroten aan de hand van Forensisch onderzoek, Financial Crime Analytics en eDiscovery.

Meer informatie over Deloitte

Institute for Financial Crime (IFFC)

Logo Institute for Financial Crime (IFFC)

Het IFFC biedt een onafhankelijk platform voor publieke en private partijen om elkaar te ontmoeten, om theorie aan praktijkervaring te koppelen en om vanuit verschillende disciplines op een innovatieve manier te kijken naar FEC-vraagstukken met grote maatschappelijke impact. Als (internationale) netwerkorganisatie faciliteert en stimuleert het IFFC publiek-private samenwerking, (internationaal) onderzoek en kennisdeling. We vertellen u graag meer over IFFC en onze activiteiten, zoals de Dag van de Fraudeonderzoeker op 20 april.

Meer informatie over IFFC