Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Studium Generale 2016: CSI in Leiden

Het nieuwe lectoraat Digital Forensics & E-Discovery organiseert haar eerste Studium Generale 2016 'CSI in Leiden'. Het lectoraat is onderdeel van de opleiding Informatica, specialisatie Forensisch ICT van Hogeschool Leiden.

Hans Henseler spreekt tijdens Studium Generale over de toename van het gebruik van ICT in de samenleving en (cyber)criminaliteit. 

Spreker Hans Henseler

Hans Henseler is lector van het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery. In 1992 is hij gaan pionieren op forensisch ICT-gebied bij het Gerechtelijk Laboratorium. Later is hij overgestapt naar het bedrijfsleven. Onlangs werd hij geïnterviewd voor het NOS Journaal in het kader van het WATCH project van Terre des Hommes waarin studenten Forensisch ICT stage lopen. Bekijk het fragment (vanaf 19 min 13 sec).

Programma

13.15 uur: Inloop
13.30 uur: Opening en presentatie door Hans Henseler
14.30 uur: Netwerkborrel
15.00 uur: Afsluiting door Hans Henseler