Lectoraat Contextueel Veranderen

Wat doet het programma?

Het programma Goed Georganiseerde School (GGS) ondersteunt hogescholen bij de uitvoering van veranderprocessen en onderwijsinnovaties. Daartoe voert het programma vier typen activiteiten uit.

  • Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en kenmerken van de hogeschool (zoals het organisatiemodel, de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden, het sturingsmodel, de inrichting van processen en systemen in de bedrijfsvoering, de cultuur en de relaties tussen de verschillende communities binnen de hogeschool).
  • Casestudies naar succesfactoren voor onderwijsinnovaties en veranderprocessen in het onderwijs.
  • Begeleiden van projecten op hogescholen.
  • Faciliteren en delen van good practices, ervaringen en lessen tussen hogescholen.

Kennisuitwisseling

Het programma GGS organiseert regelmatig werkplaatsen, waar hogescholen kennis en ervaringen uitwisselen, lessen en good practices delen en samen werken aan het formuleren van succesvoorwaarden en ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes.

Daarnaast treedt het programma regelmatig op tijdens symposia en conferenties.

Ook begeleidt het programma een aantal leernetwerken:

  • Leernetwerk Verandermanagers (loopt)
  • Leernetwerk Onderwijsinnovaties als veranderproces (opstartfase)
  • Leernetwerk  Samenwerking onderwijs en ondersteuning (opstartfase)    
  • Leernetwerk Hbo-bestuurders (opstartfase)

Meer informatie en op de hoogte blijven

Wil je meer informatie over het programma GGS, participeren in casestudies, werkplaatsen of leernetwerken, ondersteuning bij een project of heb je een andere vraag? Neem dan contact op via [email protected].  

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten van het programma Goed Georganiseerde School? Laat dan je contactgegevens achter