Lectoraat Contextueel Veranderen

Thema's

Het programma Goed Georganiseerde School doet wetenschappelijk onderzoek, voert casestudies uit, begeleidt veranderprocessen en innovaties op hogescholen en faciliteert kennisuitwisseling tussen hogescholen.

Op dit moment richt het programma zich op verschillende thema's. 

  • Roosteren & inzetplanning: de samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek bij het plan- en roosterproces.
  • Flexibilisering: de implicaties van flexibilisering voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijslogistiek.
  • Samenwerking onderwijsinnovaties: hoe is de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning vormgegeven bij onderwijsinnovaties en wat zijn succes- en faalfactoren voor deze samenwerking.
  • De rol van leernetwerken bij verander- en innovatieprocessen: hoe kan de inbedding in de organisatie en de impact van leernetwerken op verander- en innovatieprocessen op organisatieniveau worden vergroot?
  • Leren van de coronacrisis voor verander- en innovatieprocessen: de huidige coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop het werk in onderwijsinstellingen wordt georganiseerd en uitgevoerd. Wat kunnen we hiervan leren voor verander- en innovatieprocessen in het onderwijs?

Publicaties over deze thema’s vind je op de pagina Publicaties.

Deze tegenstellingen leiden tot wederzijds onbegrip, frustratie, gevoel van miskenning en moeizame samenwerking tussen het onderwijs en de ondersteuning.

De samenwerking tussen de 'wereld van het onderwijs' en 'de wereld van de ondersteuning' heeft het karakter van een taai vraagstuk. Het hanteerbaar maken van de spanning tussen beiden en het verbinden van beide werelden levert een belangrijke bijdrage aan het succes van onderwijsinnovaties. Onder andere door het stimuleren van wederzijds begrip en gedeelde ervaringen en het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader.

Contextueel innoveren en veranderen

Het programma Goed Georganiseerde School onderzoekt wat de invloed is van elementen van de organisatorische context op de effectiviteit van onderwijsinnovaties en veranderprocessen in het onderwijs. Daarnaast onderzoek het programma GGS hoe gericht kan worden ingespeeld op elementen van de organisatorische context om zo de effectiviteit van onderwijsinnovaties en veranderprocessen in het onderwijs te vergroten. Op basis daarvan worden ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor verander- en innovatieprocessen geformuleerd.

Lees meer over wat het programma Goed Georganiseerde School doet.