Lectoraat Contextueel Veranderen

Programma Goed Georganiseerde School

Het programma Goed Georganiseerde School (GGS) is een initiatief van Hogeschool Leiden en valt onder het lectoraat Contextueel Veranderen waarin vijftien hogescholen deelnemen. Het programma ondersteunt hogescholen bij de uitvoering van veranderprocessen en onderwijsinnovaties.

Daarbij ligt de focus op de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning. Het programma GGS doet praktijkgericht onderzoek (o.a. casestudies), begeleidt veranderprocessen en innovaties op hogescholen en faciliteert kennisuitwisseling tussen hogescholen, onder meer door het organiseren van werkplaatsen.

Lees meer over dit programma