Lectoraat Contextueel Veranderen

Programma Goed Georganiseerde School

Het programma Goed Georganiseerde School (GGS) is een initiatief van Hogeschool Leiden en valt onder het lectoraat Contextueel Veranderen. Het programma ondersteunt hogescholen bij de uitvoering van veranderprocessen en onderwijsinnovaties. 

De focus van het programma ligt op de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning. Het programma GGS doet praktijkgericht onderzoek (o.a. casestudies), begeleidt veranderprocessen en innovaties op hogescholen en faciliteert kennisuitwisseling tussen hogescholen, onder meer door het organiseren van werkplaatsen en verschillende leernetwerken. Aan het onderzoek en de kennisdelingsactiviteiten van GGS nemen vertegenwoordigers van 15 hogescholen deel. Meer informatie hierover vind je op de pagina Wat doet het programma?.

Contextuele aanpak voor succesvol veranderen en innoveren in het onderwijs

Veel onderwijsinnovaties lopen vast in de uitvoering. Vaak wordt onvoldoende of te laat in het proces rekening gehouden met de consequenties voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijslogistiek. Hierbij spelen spanning en wederzijdse onbegrip tussen 'het onderwijs' en 'de ondersteuning' een belangrijke rol. Bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de invloed van de organisatorische context op de effectiviteit van onderwijsinnovaties. Een contextuele aanpak, die inspeelt op elementen van de organisatorische context, draagt bij aan succesvolle veranderingen en innovaties.

Thema's GGS

Bekijk de thema's waar het programma Goed Georganiseerde School zich op dit moment op richt.

Meer informatie en op de hoogte blijven

Wil je meer informatie over het programma GGS, participeren in casestudies, ondersteuning bij een project of heb je een andere vraag? Neem dan contact op via detmar.l@hsleiden.nl.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten van het programma Goed Georganiseerde School? Laat dan je contactgegevens achter