Lectoraat Contextueel Veranderen

Over het lectoraat

Wat doet het lectoraat?

We ontwikkelen kennis met en voor studenten, docenten en de beroepspraktijk:

  • Onderzoek naar de invloed van de context op veranderprocessen en mogelijkheden voor het vergroten van de effectiviteit van veranderprocessen door gericht in te spelen op deze context;
  • Formuleren van principes en ontwikkelen van veranderaanpakken, methodieken en instrumenten voor meervoudig kijken, denken en handelen;
  • Ontwikkelen van competenties van (toekomstige) change agents op het gebied van contextueel veranderen.

We delen opgedane kennis en stimuleren kennisuitwisseling op het gebied van contextueel veranderen:

Kenniscentrum Duurzaam Organiseren

Het lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren, waarin lectoren en onderzoekers van de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden samenwerken aan onderzoek op het gebied van complexe veranderprocessen (Contextueel Veranderen), communicatie (PR & Transparantie), juridische en ethische vraagstukken (Recht & Rechtvaardigheid,) inclusie (Diversiteit) en circulaire economie (Duurzaam Ondernemen en Circulaire Economie).