Lectoraat Contextueel Veranderen

Onderwijs

Het lectoraat Contextueel Veranderen werkt met en voor het onderwijs (studenten en docenten). Het lectoraat draagt bij aan het onderwijs van de opleiding HRM. We zorgen dat het onderzoek en de resultaten van het onderzoek hun weg vinden naar het onderwijs. Dit doen we door professionalisering van de docenten, het geven van gastcolleges, bijdragen aan curriculumontwikkeling in overleg met de curriculumcommissie en het begeleiden van stages en afstudeeropdrachten door studenten. Daarnaast verzorgen verschillende medewerkers van het lectoraat onderwijs in de opleiding HRM.

Niet alleen HRM’ers, ook andere professionals worden geconfronteerd met veranderprocessen. Daarom zoekt het lectoraat ook de samenwerking met andere opleidingen.

Afstudeeropdrachten 

Studenten kunnen afstuderen op het thema contextueel veranderen, bijvoorbeeld binnen lopende onderzoeksprojecten, maar ook in de vorm van eigen onderzoeken bij partners van het lectoraat. Daarbij kan het lectoraat studenten inhoudelijk begeleiden.

Kennisdeling met en professionalisering van opleidingen en docenten

De resultaten van onze onderzoeken delen we met verschillende opleidingen. De opleidingen kunnen deze kennis gebruiken bij de inrichting van het onderwijs en professionele ontwikkeling van studenten en docenten.   

Daarnaast wil het lectoraat masterclasses (in contextueel veranderen en waardenpluriformiteit) en workshops organiseren voor docenten en de beroepspraktijk.

Docenten worden bovendien uitgenodigd om te participeren in grotere of kleinere onderzoeksprojecten en/of publicaties. Op dit moment doen verschillende docenten van de opleiding HRM onderzoek bij het lectoraat.

Bijdragen aan het curriculum

In overleg met de curriculumcommissie beziet het lectoraat of onderzoeksthema’s van het lectoraat onderdeel kunnen uitmaken van het curriculum van de opleiding HRM. Daarbij kan gedacht worden aan ethiek in organisaties, contextueel veranderen, leerprocessen en het versterken van de onderzoeksleerlijn in het curriculum. Ook in andere opleidingen kunnen thema’s van het lectoraat worden ingebracht in het curriculum.