Hogeschool Leiden

Specialisatie Organische Chemie

Binnen de opleiding Chemie kun je je specialiseren in de Organische Chemie of in de Analytische Chemie. Je kiest deze specialisatie in de tweede helft van het tweede opleidingsjaar.

Waar gaat het om bij Organische Chemie?

Organische chemie is de chemie van koolstofverbindingen. Koolstofverbindingen spelen een zeer belangrijke rol in ons leven. De natuur is een belangrijke bron van organische stoffen, maar veel organische verbindingen zijn eerst in laboratoria gemaakt (gesynthetiseerd) en worden vervolgens op industriële schaal geproduceerd.

Hoe verdiep je jezelf in de organische chemie tijdens de opleiding? Binnen het specialisatieprogramma leer je meer over de bio-organische en polymeerchemie. Deze stoffen worden op vele fronten toegepast: geneesmiddelen, coatings, lijmen, kunststoffen, smaakstoffen, gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal voorbeelden is legio. Het is erg belangrijk dat analisten nieuwe stoffen blijven ontwikkelen. Het doel daarbij kan bijvoorbeeld zijn om nu toegepaste, maar milieuschadelijke stoffen te vervangen of om geneesmiddelen met minder bijwerkingen te krijgen.

In onderstaande video geeft opleidingsmanager Marja Krosenbrink een toelichting op de twee specialisaties van de opleiding: Organische Chemie en Analytische Chemie.

Werken in een laboratorium

Het werk van een organisch-chemisch ingenieur op een laboratorium loopt uiteen. Zo kun je na de specialisatie Organische Chemie bezig zijn met het ontwikkelen van een synthesemethode voor nog onbekende verbindingen of het verbeteren van synthesemethoden van bekende verbindingen. Het kan dat deze gesynthetiseerde stoffen gebruikt worden (na uitgebreide proefnemingen) als geneesmiddel of bijvoorbeeld bij ander chemisch of biologisch onderzoek.

Analyses uitvoeren

Een laboratoriumsynthese vindt meestal plaats op kleine schaal (hooguit enkele grammen) in speciaal glaswerk. Na de synthesereactie moet het verkregen product gescheiden worden van bijproducten, bijv. door destillatie, extractie of herkristallisatie. Daarna wordt de structuur van het verkregen product bevestigd. Hiervoor zijn speciale analyse-instrumenten beschikbaar. Ook de zuiverheid bepaal je met behulp van analytisch-chemische technieken.

Zelf methodes ontwikkelen

De synthese verloopt meestal aan de hand van voorschriften, die vaak uit buitenlandse vakliteratuur worden gehaald. Het komt echter ook voor dat de organisch-chemisch ingenieur zelf een methode ontwikkelt. Dat kan natuurlijk alleen als een grondige kennis aanwezig is van chemische reacties en synthesemethodieken!

Industriële productie

Het werk op een organisch laboratorium kan ook inhouden dat een ontwikkelde synthese bruikbaar wordt gemaakt voor industriële productie. Bij productie op grote schaal spelen zaken als kosten, veiligheid en milieuvriendelijkheid een grotere rol dan bij een laboratoriumsynthese. Er kan ook gewerkt worden aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals werken met speciale katalysatoren, die er voor kunnen zorgen dat er minder bijproducten ontstaan. Voorbeelden van recente ontwikkelingen binnen de organische synthese zijn de combinatoriële chemie en de synthese van moleculen op een vaste drager.

Tijdens de opleiding

Naast een grondige vakkennis, een goede laboratoriumvaardigheid en doorzettingsvermogen, zijn eigenschappen zoals creativiteit en inventiviteit onmisbaar voor een laboratoriummedewerker met een specialisatie in organische chemie. Tijdens de hbo-opleiding Chemie wordt aan die aspecten veel aandacht besteed.

Over het algemeen is organisch laboratoriumwerk erg fascinerend: van te voren weet je nooit wat het resultaat van een nieuw experiment is. Er is wel doorzettingsvermogen voor nodig: vaak komt men pas na eindeloos veel speurwerk en een groot aantal mislukkingen tot een geslaagde synthese; de voldoening is dan echter des te groter!

Inhoud hbo Chemie | Specialisatie Analytische Chemie | Hulp bij je studiekeuze