Hogeschool Leiden

Specialisatie Analytische Chemie

Binnen de opleiding Chemie kun je je specialiseren in Analytische Chemie of Organische Chemie. Je kiest deze specialisatie in de tweede helft van het tweede opleidingsjaar.

Merel deelt haar verhaal over deze specialisatie en haar keuze voor de opleiding.

Waar gaat het om bij Analytische Chemie?

Het vakgebied analytische chemie houdt zich bezig met de vraag: welke stoffen zijn aanwezig in een monster en in welke hoeveelheid? In Nederland houdt een groot aantal laboratoria zich bezig met chemische analyse: bij de industrie, bij onderzoeksinstellingen, bij waterschappen en provincies en bij ingenieursbureaus.

Binnen de specialisatie Analytische Chemie richten we ons op de ontwikkeling, validatie en kwaliteitscontrole van chemische analysemethoden. Deze zijn in te zetten binnen de biomedische en farmaceutisch(e) onderzoek en productie kan worden ingezet.

Praktijkvoorbeelden

Er zijn allerlei gebieden waar jij jezelf als chemisch analist mee bezig kan houden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bodemonderzoek: een gemeente wil weten of de grond waarop een woonwijk moet worden gebouwd verontreinigd is of niet, en of de eventuele verontreiniging bepaalde grenzen overschrijdt
  • Kwaliteitseisen: een fabrikant van autolak brengt een nieuwe variant op de markt, maar wil er wel zeker van zijn dat het nieuwe product aan internationale kwaliteitseisen voldoet
  • Veiligheid: een waterleidingbedrijf wordt geconfronteerd met een giftige stof in het Rijnwater, en wil weten of het drinkwater nog wel veilig is
  • Medicijnen: een geneesmiddelenfabrikant wil weten of de medicijnen, die zij ontwikkelt wel aan de eisen voldoen qua werking en giftigheid (toxiciteit) 
  • Milieu: een TNO-instituut zoekt naar verontreinigingen in het milieu, en gebruikt de gegevens om modellen op te stellen voor toxiciteit van in onze leefomgeving aanwezige stoffen
  • Misdaad: het NFI (gerechtelijk laboratorium) doet onderzoek naar kruitsporen om een misdaad op te lossen

Methoden en technieken

Hoe verdiep je jezelf in de analytische chemie tijdens de opleiding? Binnen het specialisatieprogramma maak je kennis met verschillende methoden en technieken om stoffen te analyseren. Als analytisch-chemisch ingenieur wordt je later ingezet om deze methoden en technieken toe te passen, te verbeteren en nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen. Sommige ingenieurs specialiseren zich in één bepaalde techniek, terwijl andere zich specialiseren in een bepaalde groep stoffen. In veel laboratoria werken ingenieurs als troubleshooter, dat is iemand die analytische problemen opspoort en oplost (bijvoorbeeld als een apparaat ineens kuren vertoont).

Verwerken meetgegevens

Een belangrijke taak van elke analytisch-chemisch ingenieur is het op de juiste manier verwerken en interpreteren van meetgegevens. Dit is zeer belangrijk omdat conclusies van chemisch onderzoek vaak belangrijke en kostbare gevolgen hebben. Denk maar aan de kosten die verbonden zijn aan de sanering van een vervuilde bodem. 

In onderstaande video geeft opleidingsmanager Marja Krosenbrink een toelichting op de twee specialisaties van de opleiding: Analytische Chemie en Organische Chemie

Tijdens de opleiding

Tijdens je studie maak je eerst kennis met de verschillende vakgebieden. Na je Chemie-opleiding heb je immers een brede keuze in de werkplek en de aard van de werkzaamheden die je later kunt gaan doen. Daarna kun je jezelf verder verdiepen in één van deze vakgebieden door een stage of afstudeeronderzoek.

Inhoud hbo ChemieSpecialisatie Organische Chemie | Hulp bij je studiekeuze