Studenten letten goed op in het Laboratorium

Propedeuse Chemie: oriëntatie

In het propedeuse jaar van de opleiding Chemie van Hogeschool Leiden oriënteer je je op de basis van chemisch rekenen. Je maakt uitgebreid kennis met het praktisch werken in het chemisch laboratorium. Je leert hoe je, in het belang van jezelf en anderen, veilig kunt werken in een laboratorium. En je leert de basisbegrippen van de biologie. In de derde periode van het jaar ga je meer de diepte in. Bij de opleiding Chemie leer je zelf geurstoffen maken en analyseren. Je leert statistiek op je onderzoeksresultaten los te laten en zelf experimenten op te zetten.

"Tot nu toe is de opleiding vooral heel praktisch. Zo hebben we in het eerste jaar een groot waterproject gedaan: we moesten van slootwater drinkwater maken. Ook heb ik zelf al de stof aspirine gemaakt en geurstoffen. We krijgen binnen de opleiding veel vrijheid, dat vind ik prettig. Mijn docenten hebben mij gevraagd of ik iets extra's naast mijn studie wilde doen. Nu werk ik als assistent op mijn oude middelbare school; ik help leerlingen bij de bètavakken. Daarnaast ben ik op de hogeschool studentassistent voor de eerstejaars Chemie. Ik zie mezelf nog wel in de wetenschap belanden. Als ik deze opleiding heb afgerond, ga ik zeker verder studeren."

Duco van Dalen, student