Studentzaken

Inschrijven/toelating Chemie

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure, toelatingseisen en de kosten voor het studiejaar 2017-2018.

De informatie over het studiejaar 2018-2019 is uiterlijk 1 oktober 2017 te vinden op deze pagina. Vanaf die datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Aanmelden via Studielink

Voor studiejaar 2017-2018 is het in principe niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding Chemie. Hierop is een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je op de website rijksoverheid.nl en in onze inschrijfregeling (artikel 8).

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving. Vragen? Neem dan contact op met Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl

Procedure studiekeuzecheck

Om een bewuste keuze voor het beroep van chemisch analist te maken, doorloop je voor de voltijdopleiding Chemie een verplichte Studiekeuzecheck. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is.

Bekijk de procedure van de Studiekeuzecheck

Toelatingsvoorwaarden

Met de volgende diploma's ben je toelaatbaar tot de opleiding Chemie (CH):

  • een havo- of vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid.
  • mbo-diploma op niveau 4.

Verkort traject

Met de volgende diploma's heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een verkort traject (3 jaar):

  • mlo-diploma Chemie op niveau 4
  • vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid

Voor dit traject is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je in aanmerking komen voor het verkorte traject, geef dit dan aan bij je aanmelding in Studielink. Hoe? Bij de vraag  'Start in het eerste jaar' laat je het keuzerondje op 'JA' staan (je meldt je namelijk wel aan als eerstejaarsstudent). Verderop in het formulier kies je bij de vraag ‘voor studenten met een MLO-niveau 4 diploma of een vwo-diploma is het mogelijk om aan een verkort traject deel te nemen, wil jij dit?’ ook voor het antwoord ‘JA’.

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar  studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek én toelichting op de toetsonderdelen van het capaciteitenonderzoek.

Individueel studietraject

In speciale gevallen bestaat de mogelijkheid voor een individueel studietraject. Daarbij worden eerder behaalde studiepunten van een verwante hbo- of universitaire opleiding, zoveel mogelijk omgezet in vrijstellingen voor modules uit het studieprogramma van Chemie.

Wil je meer informatie over een individueel studietraject, stuur dan een mail naar: appliedscience.examencommissie@hsleiden.nl

Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO)

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van het hbo maar wel van het mbo? Dan is het middelbaar laboratorium onderwijs (mlo) misschien iets voor jou. Kijk voor de mogelijkheden op de website van ROC Leiden.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving.

Hulp bij je studiekeuze?

Download de studiekeuze-app Prapp! via de Play Store en de App Store en ontdek de opleidingen en toekomstmogelijkheden op het gebied van Life Science.

Studeren met een functiebeperking
Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen