Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Chemie

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure, toelatingseisen en de kosten voor het studiejaar 2019-2020.

Aanmelden

Wil je in september 2019 starten met Chemie? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 1 mei 2019).

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Studiekeuzecheck (verplicht)

Om een bewuste keuze voor het beroep van chemisch analist te maken, doorloop je voor de opleiding Chemie een verplichte Studiekeuzecheck. Je krijgt hierdoor een goed beeld van de opleiding en beroep. Zo ontdekken wij samen of de opleiding een goede match voor jou is, zodat jij straks gemotiveerd aan je studie kan beginnen.

Bekijk de stappen van de Studiekeuzecheck

Let op: heb je je al aangemeld via Studielink? Houd dan je e-mailbox goed in de gaten. Alle communicatie over de Studiekeuzecheck ontvang je via het mailadres dat je hebt doorgegeven bij Studielink. Check je email daarom regelmatig. Ontvang je geen email? Controleer dan je spambox en neem wanneer nodig contact met ons op via info@hsleiden.nl of +31(0)71 5188 900.

Heb je je ook aangemeld voor de opleiding Bio-informatica, Informatica of Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek? Dan doorloop voor iedere opleiding afzonderlijk de Studiekeuzecheck.

Toelatingseisen

Met de volgende diploma's ben je toelaatbaar tot de opleiding Chemie (CH):

  • een havo- of vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid.
  • mbo-diploma op niveau 4.

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentinschrijving@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek én toelichting op de toetsonderdelen van het capaciteitenonderzoek.

Individueel studietraject

In speciale gevallen bestaat de mogelijkheid voor een individueel studietraject. Daarbij worden eerder behaalde studiepunten van een verwante hbo- of universitaire opleiding, zoveel mogelijk omgezet in vrijstellingen voor modules uit het studieprogramma van Chemie.

Wil je meer informatie over een individueel studietraject, stuur dan een mail naar de Examencommissie Science & Technology: ST.examencommissie@hsleiden.nl.

Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO)

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van het hbo maar wel van het mbo? Dan is het middelbaar laboratorium onderwijs (mlo) misschien iets voor jou. Kijk voor de mogelijkheden op de website van mboRijnland.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Hulp bij je studiekeuze?

Download de studiekeuze-app Prapp! via de Play Store en de App Store en ontdek de opleidingen en toekomstmogelijkheden op het gebied van Life Science.

Studeren met een functiebeperking
Onder een functie-beperking verstaan we alle aandoeningen die chronisch van aard zijn en die tot studievertraging kunnen leiden. Bijvoorbeeld een motorische of zintuiglijke handicap, psychische belemmeringen, spraakstoornis, dyslexie/dyscalculie, autismespectrumstoornis of AD(H)D. Hogeschool Leiden biedt voorzieningen die je ondersteunen bij het volgen van de studie, zoals tentamentijdverlenging.

Bekijk de informatie van de studentendecanen