Studentzaken

Inschrijven/toelating Chemie

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2016-2017.

De informatie over het studiejaar 2017-2018 is uiterlijk 1 november 2016 te vinden op deze pagina.

Aanmelden via Studielink

Wil je in september 2016 starten met de opleiding Chemie? Omdat er veel belangstelling is voor deze opleiding hanteert Chemie een numerus fixus. Dit betekent dat er voor het schooljaar 2016-2017 maximaal 108 studenten met de opleiding kunnen beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure en een een centrale lotingsprocedure via DUO.

Decentrale selectie

De aanmeldtermijn voor de decentrale selectie is inmiddels gesloten. Alleen studenten die voldoen aan onderstaande toelatingsvoorwaarden en die zich vóór 15 maart hebben aangemeld via Studielink, kunnen deelnemen aan de decentrale selectieprocedure van Chemie.

Toelichting procedure decentrale selectie

Centrale loting

Voor het studiejaar 2016-2017 worden voor de opleiding Chemie waarschijnlijk ook nog studenten toegelaten via de centrale lotingsprocedure van DUO. Op 19 juli maakt DUO de uitslag van de loting bekend.

Wil jij nog in aanmerking komen voor toelating via de centrale loting van DUO? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je vóór 15 mei 2016 aan via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD via jouw gemeente duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken. Vragen? Neem dan contact op met Studentzaken via studentzaken@hsleiden.nl

Hulp bij je studiekeuze?

Download de studiekeuze-app Prapp! via de Play Store en de App Store en ontdek de opleidingen en toekomstmogelijkheden op het gebied van Life Science. Daarnaast raden we je aan om voor deze opleiding deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Toelatingsvoorwaarden

Met de volgende diploma's ben je toelaatbaar tot de opleiding Chemie (CH):

  • een havodiploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid.
  • mbo-diploma op niveau 4.

Met de volgende diploma's heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een verkort traject (3 jaar):

  • mlo-diploma Chemie op niveau 4
  • vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek of profiel Natuur & Gezondheid

Voor dit traject zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je in aanmerking komen voor het verkorte traject, geef dit dan aan bij je aanmelding in Studielink. Let op: om in aanmerking te komen voor een verkort traject is het noodzakelijk dat je hebt deelgenomen aan de decentrale selectieprocedure.

Toelatingsonderzoek 21+

Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Meer informatie kun je vinden in de bijlage Toelatingsonderzoek 21+ Chemie ( pdf, 25 KB ). Let op: je moet dit onderzoek vóór 1 april 2016 afleggen. Daarnaast is het ook belangrijk dat  je deelneemt  aan de decentrale selectieprocedure.

Individueel studietraject

In speciale gevallen bestaat de mogelijkheid voor een individueel studietraject. Daarbij worden eerder behaalde studiepunten van een verwante hbo- of universitaire opleiding, zoveel mogelijk omgezet in vrijstellingen voor modules uit het studieprogramma van Chemie.

Wil je meer informatie over een individueel studietraject, stuur dan een mail naar:  appliedscience.examencommissie@hsleiden.nl

Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO)

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van het hbo maar wel van het mbo? Dan is het middelbaar laboratorium onderwijs (mlo) misschien iets voor jou. Kijk voor de mogelijkheden op de website van ROC Leiden.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.

Belangrijke data op een rij

  • 15 maart 2016: deadline aanmelden decentrale selectie
  • Februari t/m laatste week maart 2016: afname testen decentrale selectie
  • Tweede helft van juli 2016: uitslag via DUO of je geplaatst bent, meer informatie DUO

Contact