Hogeschool Leiden

Wat is vitaliteit?

Iedereen kent ze wel: personen die bruisen van vitaliteit en kracht. Het lijkt of ze alles aan kunnen in het leven. Maar wat is vitaliteit eigenlijk en waar is het van afhankelijk?

Bij de term vitaliteit  (letterlijk ‘levenskracht’) staan drie begrippen centraal: 

  • energie
  • motivatie
  • veerkracht

Bij energie gaat het over jezelf ‘energiek voelen’. Bij motivatie draait het om het stellen van doelen in je leven, en om moeite doen die te halen. Veerkracht is de persoonlijke kracht om met de dagelijkse ups en downs om te gaan. Een vitaal persoon heeft dus de kracht, wil en het vermogen om op een positieve manier zijn leven in te richten.

Bepalende factoren voor vitaliteit

De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt van meerdere factoren af. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een persoon vitaler is naarmate hij meer invloed heeft op regie op zijn eigen leven. Sport en beweging  spelen ook een rol bij de mate van vitaliteit. Daarbij is het onder andere van belang om welke soort sport het gaat en hoe lang er gesport wordt. Verder bepalen voeding  en slaap  in hoeverre een persoon vitaal is. De kwaliteit en duur van de slaap zijn daarbij van belang. Het werk  beïnvloedt de vitaliteit eveneens. De omgeving van het individu blijkt ook invloed te hebben: niet alleen de sociale omgeving, maar ook de werk-, woon-  en recreatieomgeving. En ten slotte is ook de verbinding met de natuur  van invloed op hoe vitaal een persoon is.

Onderzoek naar vitaliteit

Er is al veel onderzoek gedaan naar wat vitaliteit betekent voor persoonlijk gedrag en handelen. Op de pagina Onderzoek en kennisuitwisseling vind je de belangrijkste onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland. Ook staan hier het onderzoek en de projecten gepresenteerd die het Centrum voor Vitaliteit zelf uitvoert rond vitaliteit.