Jan Willem Faessen| presentatie tijdens symposium Vitaliteit Versterken

Terugblik Symposium Vitaliteit Versterken

21 juli 2017 - Dat het thema van het symposium ‘Vitaliteit versterken door innovatie en ondernemerschap’ zeer actueel is, bleek wel uit de grote en gevarieerde groep sprekers en deelnemers.

Medewerkers van het Centrum voor Vitaliteit en Agnita Mur

Het symposium werd geopend door Erik Baars, programmaleider van het Centrum voor Vitaliteit (CvV) en lector Antroposofische Gezondheidszorg, waarna Agnita Mur vanuit haar rol als lid van het CvB van Hogeschool Leiden en voorzitter van de stuurgroep Economie071 het belang van vitaliteit, innovatie en ondernemerschap voor de regio 071 benadrukte.

Vitaliteit versterken in de praktijk

Tijdens inspirerende lezingen deelden Pim Blomaard, John Verhoef en Paul Wormer hun visie op hoe je de vitaliteit van specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, en werknemers kunt versterken en wat de rol van de eigen regie hierbij is. 

Hoe werken therapeuten vitaliserend?

Ron van Leeuwen (fysiotherapie), Marion Gores (verpleegkunde) en Femke Klein (kunstzinnige therapie) gaven op eigen wijze een impressie hoe zij tijdens de behandeling van cliënten de vitaliteit vanuit de eigen disciplines stimuleren.

Vitaliteit, innovatie en ondernemerschap binnen het Centrum voor Vitaliteit

De live-gang van de website van het CvV was een opening voor het delen van de missie en visie van het CvV en het introduceren van twee projecten: de startup track “Vitaliteit & leefstijl als medicijn” voor ondernemers die hun vitaliteitsproduct of –dienst in de Leidse regio in de markt willen zetten en het Shine project, waarin een serious game oplossing voor kinderen met overgewicht wordt ontwikkeld.

Pitches van studentenprojecten

Om de samenwerking tussen Hogeschool Leiden en het Centrum te benadrukken hebben studenten van de opleiding Fysiotherapie, Verpleegkunde en Kunstzinnige Therapie pitches gedaan over het onderzoeksproject waar zij mee bezig waren in opdracht van het CvV. 

Gedurende de dag waren er verschillende interactieve onderdelen, een verfrissende lunch, een vitaliteitsmarkt en als voorbereiding op het middag programma een muzikale interactie verzorgd door docent muziektherapie Odulf Damen en een aantal van zijn studenten. Het middagprogramma bestond uit afwisselende workshops waar de deelnemers actief aan hebben deelgenomen.

De algemene indruk die de dag heeft achterlaten bij de deelnemers

Enquete symposium Vitaliteit versterken