Hogeschool Leiden

Startend vitaliteitsondernemer? Meld je aan voor de Startup track Vitaliteit & Leefstijl

21 februari 2018 - De Startup track ‘Vitaliteit & Leefstijl’ is een traject van 16 weken voor ondernemers die graag ondersteuning en begeleiding willen rondom het in de markt zetten van een vitaliteitsdienst of product.

Vitaliteitsproblemen en een aantal ziekten, zoals diabetes type 2 of obesitas kunnen met gerichte leefstijl-aanpassingen worden voorkomen en zelfs genezen. Tijdige en ingrijpende leefstijlverandering levert daarmee grote voordelen op voor mens en maatschappij. Door leefstijlveranderingen ervaren mensen minder hinder van hun ziekte en meer vitaliteit waardoor ze minder medicijnen gebruiken en verbeterd inzetbaar zijn. In deze markt ziet het Centrum voor Vitaliteit nieuwe producten en diensten ontstaan. Werk jij ook aan een vitaliteitsproduct of -dienst en wil je de inhoud van je product of dienst valideren en verbeteren? Meld je dan aan voor de Startup track ‘Vitaliteit & Leefstijl’.

Programma

Gedurende het programma van de Startup track krijgen ondernemers 16 weken lang begeleiding om een idee of concept uit te werken tot een business plan en om daadwerkelijk een onderneming op te kunnen starten. 

De Startup track ‘Vitaliteit & Leefstijl ’ van het Centrum voor Vitaliteit, voegt nog eens inhoudelijk mentorschap en inspiratieavonden toe door middel van het inzetten van experts op het gebied van vitaliteit, leefstijl, zelfmanagement, eHealth, de zorgeconomie en de samenwerking met gemeenten en verzekeraars. Hier vindt aanvulling en verdieping plaats op dat wat nodig is om als ondernemer in de vitaliteitsbranche te fungeren. 

Bouwstenen

De Startup track van het Centrum voor Vitaliteit bestaat uit de twee algemene bouwstenen ‘Kennis’ en ‘Coaching’.  Thema’s die onder andere aan bod komen zijn business modelling in preventie en behandeling, systeemvisie op gezondheidszorg, het faciliteren van de vitaliteit van werknemers en het inzetten van expertise om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen via je product of dienst. Tussendoor krijg je coaching vanuit het Centrum voor Vitaliteit, in samenwerking met docenten en lectoren van Hogeschool Leiden, wat is afgestemd op jouw wensen en behoeften en nemen we de overige zes specialistische bouwstenen met je door om te bekijken wat we op dat gebied als Centrum voor Vitaliteit voor jou als vitaliteitsondernemer nog meer kunnen betekenen.

Deze overige bouwstenen bestaan onder andere uit:

Deelnemers aan de Startup Track tijdens een workshop
  • Netwerk: alleen ga je sneller samen kom je verder. Het Centrum voor Vitaliteit is een netwerkorganisatie en kan je verbinden met partners (in de regio).
  • Pilot: binnen de regio Leiden zijn er gemeenten en organisaties die graag willen experimenteren met Vitaliteitsproducten. Wanneer er tijdens of na de Startup track een match tussen organisatie en vitaliteitsondernemer blijkt te zijn voor het uitzetten van een pilot, begeleidt het Centrum de vitaliteitsondernemer om dit proces op te starten.
  • Klant: klaar voor een klant! 
  • Financier: het Centrum voor Vitaliteit kijkt met je mee en maakt gebruik van het partnernetwerk om je hierbij ondersteuning te kunnen bieden.
  • Onderzoek: via het Centrum voor Vitaliteit hebben vitaliteitsondernemers de mogelijkheid gebruik te maken van onderzoekscapaciteit binnen de regio bijvoorbeeld door middel van de inzet van studenten.

Tijdens de kick-off sessie ontmoet je de andere deelnemers van de track, komt het programma in detail aan bod en voer je een gesprek met het Centrum voor Vitaliteit om te onderzoeken welke bouwstenen voor jouw van meerwaarde zouden kunnen zijn. Er zijn kosten verbonden aan deelname. Dit is afhankelijk van een aantal criteria. Kijk hier voor meer informatie over deelname en kosten

Interesse?

Wil je graag meer weten over de Startup track ‘Vitaliteit & Leefstijl ’ van het Centrum voor Vitaliteit en lijkt het je wat om hieraan mee te doen? Kijk dan hier voor meer informatie en deelname.

Het Centrum voor Vitaliteit is een project van Economie071.