Hogeschool Leiden

Brainfood

Op het Vitaliteitsevent op 22 januari 2018 heb je van begin tot eind de mogelijkheid om diverse lezingen te volgen. Laat je inspireren en bekijk alvast de inhoud van de lezingen.

Liever alle lezingen en de andere activiteiten die tijdens het event plaatsvinden overzichtelijk op een rij zien? Check dan hier het volledige eventprogramma! ( pdf, 423 KB )

Welkom & Start van het Vitaliteitsevent | Agnita Mur en Dr. Erik Baars, Hogeschool Leiden & Centrum voor Vitaliteit

Tijd 11.00-11.30 uur | locatie A1.008
Opening door dagvoorzitter | Dr. Erik Baars 
Economie071 en Vitaliteit | Agnita Mur | lid College van Bestuur Hogeschool Leiden en voorzitter Economie071
Doelstellingen en projecten Centrum voor Vitaliteit | Dr. Erik Baars

Vitaliteit in de Existentiële Dimensie: eHealth en mHealth Solutions | Prof. dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht

Tijd 11.30-11.45 uur| locatie A1.008
Verbondenheid met zelf en anderen is een belangrijke peiler van vitaliteit. eCommunities zijn online platforms gericht op het creëren van verbondenheid onder mensen die in vergelijkbare grenssituaties terecht zijn gekomen en op zoek zijn naar hulp van anderen bij herstel van perspectief. Nederland kent een groeiend aantal eCommunities rond grenssituaties als psychose, trauma, dementie en eetstoornis die samen goed zijn voor vele miljoenen bezoekers per jaar en die bezig zijn een ware - maar nog steeds officieuze - publieke bron van verbondenheid te vormen met impact op de weerbaarheid op de populatie. Wat hebben ze met elkaar gemeen en hoe kunnen we deze vorm van publieke gezondheid verder bevorderen? Ook staan we stil bij vitaliteit in de zin van het ontwikkelen van perspectief van positieve emoties en gedrag in de context van het dagelijks leven van de persoon. De PsyMate is een coachingsinstrument, gebaseerd op de Experience Sampling Methode, die als app geïnstalleerd kan worden op een smartphone en iPod. Met de app kun je gedrag, gevoelens en lichamelijke klachten in het dagelijks leven registreren en analyseren. Een dergelijke persoonlijke analyse geeft vervolgens inzicht in persoonlijke patronen van denken, doen en voelen. Wanneer voelt iemand zich goed? En wanneer verandert dit? Onder welke omstandigheden vinden bepaalde klachten (vooral) plaats, en onder welke (veel) minder? Informatie met betrekking tot deze vragen is voor de persoon van grote waarde en kan handvaten bieden om negatieve patronen te veranderen en positieve ervaringen te versterken. Met behulp van de PsyMate kan deze informatie eenvoudig worden verkregen

Co-creatie om te komen tot evidence-based eHealth: het Nationaal eHealth Living Lab | Prof. Dr. Niels H. Chavannes, Strategic Chair of eHealth Applications in Disease Management, Head of Research Department of Public Health Care and Primary Care, Leiden University Medical Care Center

Tijd 11.45-12.00 uur|locatie A1.008
The National eHealth Living Lab (NeLL) aims to bring together the large number of eHealth projects that are performed both within the various departments of the LUMC and Leiden University (currently 81 projects) in synergy with Medical Delta partners, and to collaborate with colleagues elsewhere. It will stimulate open source development of eHealth on a national level, thereby striving to develop evidence-based eHealth solutions that solve health (care) problems experienced by patients and healthcare providers. Through interdisciplinary collaboration, the synergy between the eHealth projects within NeLL will create new and innovative solutions that improve health and wellbeing, using suitable eHealth methodology for each separate research question. NeLL also provides a testing ground where evidence-based, clinically relevant applications can be developed and evaluated in a real-life setting, together with end-users and other stakeholders. Promising products will be tested and (further) developed in short sprints of co-creation, according to the ‘action research method’. Furthermore, NeLL can contribute to up-scaling of evidence-based solutions to different departments or partners.

Leefstijl als medicijn: een aanpak voor ploegendienstmedewerkers met T2D | Dr. Noortje Wiezer, TNO

Tijd 12.00-12.15 uur|locatie A1.008
Werknemers die in ploegendienst werken hebben een grote kans op het ontwikkelen van Diabetes type 2. Een verstoord bioritme en een ongezonde leefstijl zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Daarnaast is het voor deze werknemers lastiger om deel te nemen aan programma’s waarmee Diabetes type 2 kan worden ‘omgekeerd’. Juist voor deze groep ontwikkelen TNO, het LUMC en KLM Health Service een speciaal programma. In deze lezing zullen de contouren van dit programma worden toegelicht.

Betekenisvol ondernemen & vitaliteit van medewerkers | Bartel Geleijnse, (mede)-oprichter van The Colour Kitchen

Tijd 12.15-12.30 uur|locatie A1.008
Sinds 2007 helpt The Colour Kitchen mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. The Colour Kitchen geeft ze een opleiding in een echte commerciële horeca of bedrijfscateringomgeving en helpt ze daarna richting een zelfstandige en betaalde baan. The Colour Kitchen is een sociaal/ maatschappelijke onderneming. Een professioneel catering en horecabedrijf met een groot maatschappelijk hart. Ondernemen en het begeleiden van mensen zijn twee verschillende takken van sport samengevoegd in 1 bedrijfsformule. Inmiddels kunnen de individuele producten en diensten ook niet meer zonder elkaar groeien. Juist het feit dat de opleiding en begeleiding van mensen in echte commerciële omgevingen plaats vindt maakt dat er opvallende impactresultaten worden gerealiseerd en de mensen van The Colour Kitchen zich sterk verbonden voelen met de missie van het bedrijf en met elkaar.

De mantelzorger ontzorgen. De oplossing is Zo-Dichtbij |Dr. Wally Keijzer-Broers MBA, Zo-Dichtbij

Tijd 12.30-12.45 uur|locatie A1.008
Wat als…. er een neutraal platform bestaat dat burgers ondersteunt om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te wonen in de vertrouwde omgeving? Een podium voor betrouwbare initiatieven in het domein van wonen, zorg en welzijn? Dat niet alleen vitale ouderen ondersteunt, maar tevens de mantelzorgers ontzorgt? De oplossing is Zo-Dichtbij, nu in een publiek/private samenwerking de digitale wegwijzer wordt ontwikkeld. Klinkt dit u als muziek in de oren? Deel dan op 22 januari met ons uw wensen en ideeën rondom de sociale innovatie.

SPRONG Vitale Delta: acht jaar werken aan vitaliteit in Delta Zuid Holland | Dr. AnneLoes van Staa, programmaleider Vitale Delta, Lector Hogeschool Rotterdam

Tijd 12.45-13.00 uur|locatie A1.008
Vitale Delta is een nieuw consortium tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland dat de krachten bundelt van 19 lectoren met elk een sterk track record op de thema’s zorgtechnologie, vitaliteit en bewegen, persoonsgerichte zorg, zelfmanagementondersteuning en integrale wijkaanpak. Doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (lichamelijk en psychisch) van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. In vier inhoudelijke werkpakketten zetten we de komende acht jaar in op de thema’s Ondersteund Vitaal (Zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (Bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (Integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (Zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals). Vitale Delta wordt gefinancierd uit de SAPRONG subsidieregeling van SIA.

SHINE|WashedUp!| Lauwerens Metz, Innovattic

Tijd 13.00-13.15| Locatie A1.008

Holistische aanpak en preventie van stress en burnout |Hans Pielage MBA, bureau MADCH

Tijd 13.15-13.30 uur|locatie A1.008
Al jaren is er onderzoek gedaan. Uit evaluatie-rapportages (over 2005 t/m 2015) blijkt dat de praktijk niet goed aansluit op wetenschappelijk onderzoek: er wordt te beperkt verband gelegd tussen gevolgen (meerdere), oorzaken, aanpak en wetenschappelijk onderzoek.

Conclusie: meer geïntegreerd holistisch aanpakken. Hans Pielage (bureau MADCH) heeft op grond van die pijlers een pragmatische aanpak ontwikkeld in fasen, afhankelijk van wat er voor die persoon speelt. Neemt de stress toe, dan zoemen we daar met testen op in. Willen we dieper liggende verbanden of interesses inzichtelijk krijgen én er op bijsturen, dan onderzoeken en adviseren we dat met een methode volgens de belevingspsychologie (ontwikkeld uit de MBTI). Dit 'spel' kan verrassende of soms bevrijdende keuzemogelijkheden opleveren, vanuit je eigen onbewuste drijfveren. Dit leidt tot duurzame veranderingen want verworven inzichten zijn blijvend.

Gezonde omgeving voor een gezonde leefstijl | Dr. Lex van Delden, Leyden Academy on Vitality & Ageing 

Tijd 13.30-13.45 uur|locatie A1.008
Ons lichaam is slecht aangepast aan de omgeving waarin wij nu leven. We worden voortdurend blootgesteld aan verleidingen om veel te eten en weinig te bewegen met welvaartsziekten tot gevolg. Als reactie hierop doet de dokter een beroep op bewuste processen en vertelt expliciet dat we meer moeten bewegen en gezonder moeten eten. Dat gebieden en verbieden heeft echter weinig zin. Immers, onze omgeving is de meest bepalende factor voor ons gedrag. En die invloed van de omgeving is impliciet en onbewust. Bij Leyden Academy zijn we ervan overtuigd dat we de omgeving waarin we leven, leren, werken, winkelen en recreëren kunnen veranderen om gezonde keuzes te vergemakkelijken. Daarbij komen impliciete technieken als nudging, priming en affordances aan de orde.

Positieve gezondheid en leefomgeving als basis voor gezondheidsbevordering | Ir. Sjef Staps, Louis Bolk Instituut

Tijd 13.45-14:00 uur|locatie A1.008
De leefomgeving heeft een belangrijke invloed op gezondheid. Het Louis Bolk Instituut ontwikkelde een op Positieve gezondheid gebaseerd model en werkmethode voor het identificeren van gezondheidsbevorderende factoren in de leefomgeving.
Hoewel de gezondheidszorg zich in een transitie bevindt van cure naar care, hebben veel organisaties door interne verkokering nog moeite met een integrale benadering. Het model wordt door het LBI in de vorm van workshops en onderzoek ingezet om de zo gewenste omslag van een verkokerde naar een integrale aanpak te begeleiden.
Het model kan situatie-specifiek worden ingezet. Stakeholders, bijvoorbeeld bewoners, GGD en gemeente, leveren hierbij gezamenlijk input. Voordelen van deze methode zijn een gemeenschappelijk gedragen uitgangspunt en een integrale aanpak. Bovendien ontstaat inzicht in kansrijke interventies en wordt duidelijk wie hiervoor de regie zou moeten nemen.

Speerpunten Centrum voor Vitaliteit en samenwerking National eHealth Living Lab | Dr. Erik Baars, Projectleider Centrum voor Vitaliteit

Tijd 14.00-14.05 uur|locatie A1.008
In het Centrum voor Vitaliteit werken ondernemers, organisaties, bewoners, studenten, docenten en onderzoekers er samen aan om de vitaliteit in de Leidse regio te vergroten. Via ondersteuning van ondernemers en constante interactie met de omgeving initiëren en stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe of de verbetering van bestaande producten en diensten die de mensen die in de regio 071 wonen, werken en studeren, vitaler kunnen maken.

Wil jij meer weten over de projecten en initiatieven van het Centrum voor Vitaliteit? Of wil je weten wat het Centrum voor Vitaliteit voor jou kan betekenen? Kom dan naar de lezing!

Project Healthcoins | Kees Wassenaar, Wethouder gemeente Leiderdorp

Tijd 14.05-14.20 uur|locatie A1.008
Gezond gedrag belonen, en dan mensen verleiden tot méér. Dat is waar het in het project Healthcoins om draait. Met gezond gedrag - zoals bewegen, de juiste producten eten of een goede nachtrust - verdien je als deelnemer een ‘coin’. Die munt kun je besteden aan gezonde producten of diensten in de zogenoemde ‘vitale sector’ in de regio 071. Zo wordt vitaliteit beloond en gezond gedrag gestimuleerd. In dit project van het Centrum voor Vitaliteit werken inwoners, overheden, bedrijven en onderzoekers samen. Op dit moment loopt de pilot in de gemeente Leiderdorp, het streven is een verdere uitrol binnen de regio. Meer weten over dit project en hoe dit gaat binnen Leiderdorp?  Bezoek de lezing!

Toepassing van augmented reality in het bewegingsonderwijs | Danica Mast MSc, onderzoeker lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, De Haagse Hogeschool

Tijd 14.20-14.35 uur|locatie A1.008
In de (top)sport heeft technologie haar intrede al gemaakt. Toch is daar in veel gymzalen nog weinig van te merken. De gymzaal ziet er met de bok, de kast en het wandrek nog hetzelfde uit als pakweg vijftig jaar geleden.

De huidige generatie kinderen is echter niet meer te vergelijken met vroeger. Zij groeien op in een omgeving waar technologie alom vertegenwoordigd is. Veel kinderen zijn daarnaast minder fit en motorisch minder vaardig dan vijftig jaar geleden. Hoe creëer je voor deze kinderen een aantrekkelijke en stimulerende omgeving om goed te leren bewegen?

Hoe ziet de gymzaal er over 20 jaar of 50 jaar uit? Welke rol kan virtual of spatial augmented reality spelen? Welke innovatieve gymtoestellen en andere producten en diensten zijn er al voor het bewegingsonderwijs?  Hoe kunnen we inspirerende voorbeelden uit andere settings vertalen naar de gymzaal? Deze vragen staan centraal in deze presentatie.

Paneldiscussie met secretaris-generaal Dr. Erik Gerritsen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd 14.35-15.05 uur|locatie A1.008
Aansluitend op de lezingen van Erik Baars, Kees Wassenaar en Sanne de Vries vindt er een interactieve paneldiscussie plaats met o.a. secretaris-generaal Erik Gerritsen alsmede een aantal sprekers van de lezingen. Doet u ook mee? 

Startpagina Vitaliteitsevent 071 | Informatie Vitaliteitsfestival | Informatie Move Your Body