Leraar basisonderwijs kinderen

Opbouw propedeuse

Tijdens de Brede Propedeuse Jeugd ontdek je de ontwikkeling en begeleiding van kinderen in de werkvelden Sociaal Werk en Onderwijs. We bieden je een gevarieerd programma vol ontdekkingen, die jou helpen bij jouw vorming.

Tijdens dit brede oriëntatiejaar volg je vakken, cursussen en trainingen gevoed vanuit de Pabo en Sociaal Werk, die jou ondersteunen bij stage en beroepsoriëntatie. Denk bijvoorbeeld aan: Voorbereiden en leiden van leersituaties, Communicatievaardigheden en Taakgericht samenwerken. Maar ook: Ontwikkelingspsychologie, Pedagogiek, Groepsdynamica en systeemtheorie. Je bereid je voor op de praktijk door middel van vaardigheidstrainingen en cursussen, waardoor je met een brede achtergrond naar de ontwikkeling van kinderen leert kijken.

"Ik koos bewust voor de Brede Propedeuse Jeugd, omdat de maatschappij in deze tijd ook in het speciaal onderwijs verwacht dat leerkrachten een stevige pedagogische basis hebben. Ik krijg nu vakken over didactiek én over sociaal werk. Het is bijzonder om in de praktijk te zien hoe erg je beide nodig hebt."

Nalini Sewtahalsing, studente

Praktijkervaring

Direct na de introductiefase loop je al stage in een basisschool. Naast contact leren maken met kinderen, leer je lessen verzorgen in een middenbouw groep. Jouw studiebegeleider is dan ook de stagebegeleider. In het tweede semester ervaar je ook hoe het is om vanuit de hulpverlening contact te leggen en te onderhouden met een cliënt. Deze beroepsoriëntatie doet weer een ander beroep op jouw kwaliteiten en op jou als persoon.