Studentzaken

Inschrijven/toelating

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2016-2017.

De informatie over het studiejaar 2017-2018 is uiterlijk 1 november 2016 te vinden op deze pagina.

Aanmelden via Studielink

Wil je in september starten met de Brede Propedeuse Jeugd? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk (uiterlijk 31 juli 2016) aan via Studielink voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Inschrijfprocedure brede propedeuse Jeugd

Het is belangrijk dat je een juiste studiekeuze maakt, passend bij jouw interesses én capaciteiten. Daarom geldt er voor de Brede Propedeuse Jeugd een aparte inschrijfprocedure. Deze procedure bestaat uit:

  • Doorloop het studiekeuzetraject Kies bewust van de opleiding SPH.
  • Na je inschrijving bij SPH (Studielink>DUO) en aanmelding voor brede propedeuse Jeugd ontvang je per mail een uitnodiging om de Leidse Scan voor Motivatie (LSM) in te vullen.
  • Verder ontvang je ook een uitnodiging voor een verplichte Start-Up bijeenkomst op 2 of 9 juni. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken naar persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden. Je krijgt een persoonlijk advies over de inschatting van geschiktheid voor de Brede Propedeuse Jeugd.  Voor studenten die zich na 9 juni inschrijven is het niet mogelijk om zich aan te melden voor de intakebijeenkomst.

Let op: wil jij je aanmelden voor de Brede Propedeuse Jeugd? Dan is het belangrijk dat je, na ontvangst van je welkomstbrief, een mail (onderwerp: Kies bewust voor brede propedeuse Jeugd) stuurt naar bureau Studiesucces met daarin je volledige naam en je studentnummer: bureau-studiesucces@hsleiden.nl

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de Brede Propedeuse Jeugd met een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 4. Je bent met elk vakkenpakket of profiel welkom. Dit geldt zowel voor leerlingen die de vernieuwde Tweede Fase (vanaf 2007) volgen, als voor leerlingen die eindexamen doen volgens het programma van de Tweede Fase van 2006 of eerder.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentzaken@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer 800,- euro. Reken ook op extra kosten die gemaakt moeten worden in verband met verplichte excursies in het eerste jaar. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van ons onderwijs gaan we er vanuit dat je kunt beschikken over een eigen laptop.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken. Vragen? Neem dan contact op met Studentzaken via studentzaken@hsleiden.nl