Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Opbouw studie

De opleidingen van het Hoger Laboratorium Onderwijs zijn verdeeld in een propedeuse (het eerste jaar) en een postpropedeutische fase (drie jaar). Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van elk tien weken. Je werkt aan studieopdrachten en projecten, voert praktijkopdrachten uit en volgt lessen en instructiecolleges. Het eerste jaar geeft je een indruk van de rest van de studie. Per week ben je gemiddeld 40 uur met je studie bezig.

Stages en excursies

Naast de vele practica in het onderwijsprogramma van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn er volop mogelijkheden om je op het latere beroep te oriënteren. In je eerste jaar loop je een ministage. In volgende studiejaren organiseer je samen met medestudenten excursies en/of een kleine stage. In het vierde jaar loop je een langere tijd mee in een extern laboratorium waarbij je praktisch bezig bent aan je eigen project.

Major en minoren

Alle bacheloropleidingen van Hogeschool Leiden bestaan uit een major en een of meer minoren. De major is het hoofdprogramma. Daarin verwerf je de competenties die horen bij jouw beroep. De major omvat 210 EC van de in totaal 240 EC. In de hoofdfase van de opleiding besteed je daarnaast 30 EC aan een minor of meer minoren van je eigen keuze. Met de keuze van de minor krijg je de kans om je te ontwikkelen zoals jij wilt.

Studeren in het buitenland

Je kunt als student van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kiezen voor een stage in het buitenland. Van die mogelijkheid maken veel jonge analisten gebruik.

Na mijn afstuderen had ik vrijwel had ik vrijwel direct een baan. Ik heb een open sollicitatie naar TNO gestuurd en ben meteen aangenomen. Bij TNO werkte ik bij het onderdeel 'kwaliteit van leven'. Daar wordt onderzoek gedaan naar voeding. Vanwege de lange reistijd heb ik uiteindelijk besloten om daar weg te gaan. Nu werk ik tijdelijk in het waterlaboratorium waar ik de kwaliteit van het drinkwater controleer. In september start ik met een nieuwe baan bij een organisatie die biologische bestrijdingsmiddelen ontwikkelt. Erg uitdagend, omdat ik hier weer meer microbiologie kan toepassen. Het leuke van deze opleiding is dat het zo breed is. Je hebt de chemische kant en de biologische kant en je leert van heel veel vakgebieden iets en dat pas ik nu toe in de praktijk.

Anne Hunting, Analiste