Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Hoofdfase Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

De opleidingen van het HLO zijn verdeeld in een propedeuse (het eerste jaar) en een postpropedeutische fase (drie jaar). Op deze pagina lees je meer over de hoofdfase van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Leiden.

Tweede jaar: verdieping

In het tweede jaar verdiep je de kennis die je tijdens je propedeuse hebt opgedaan. Alle elementen van de latere specialisaties zijn in de eerste drie perioden van dit jaar verwerkt. In elke periode staat een ander thema centraal: cytohistopathologie, microbiologie, laboratoriumgeneeskunde, moleculaire biologie en dierexperimenteel onderzoek.

Derde jaar: specialisatie

In het derde jaar volgt de specialisatie in een van bovenstaande thema’s. Je volgt een minor naar keuze.

  • Cytohistopathologie: cellen en weefsels bestuderen met moderne technieken.
  • Microbiologie: onderzoek naar micro-organismen en parasieten die ziekten veroorzaken.
  • Laboratoriumgeneeskunde: veranderingen in de chemische samenstelling van bijvoorbeeld urine vaststellen of bloedgroepen bepalen.
  • Moleculaire biologie: onderzoek van moleculen in de cel, vooral DNA, RNA en eiwitten.
  • Dierexperimenteel onderzoek: op een verantwoorde manier omgaan met proefdieren.

Vierde jaar: stage in Nederland of daarbuiten

Het hele vierde jaar staat in het teken van je afstudeerproject in Nederland of in het buitenland. Organisaties als LUMC, NFI, Universiteit Leiden, TNO en diverse farmaceutische bedrijven bieden plaats aan onze vierdejaars en hun afstudeeropdracht. Studenten werken mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze doen bijvoorbeeld onderzoek naar ziekten, behandelmethoden en efficiënter maken van medicijnen. Dit onderzoek voer je uit in een laboratorium. Je sluit het afstudeerproject af met een verslag en een verdediging.