Studentzaken

Decentrale selectie

Omdat er veel belangstelling is voor deze opleiding hanteert Biologie en medisch laboratoriumonderzoek een numerus fixus. Dit betekent dat er voor het studiejaar 2016-2017 maximaal 198 studenten met de opleiding kunnen beginnen. De aanmeldtermijn voor de decentrale selectie is inmiddels gesloten. Alleen studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en die zich vóór 15 maart hebben aangemeld via Studielink, kunnen deelnemen aan de decentrale selectieprocedure. Op deze pagina lees je meer over deze procedure.

Hoe ziet de decentrale selectieprocedure eruit?

De decentrale selectie van Biologie en medisch laboratoriumonderzoek bestaat uit één test, waarbij je motivatie, capaciteiten, persoonlijkheid en logica (waaronder rekenen) worden gemeten. De meeste mensen krijgen de test niet af binnen de gegeven tijd. Misschien ben je wat gespannen of zenuwachtig als je aan de test meedoet. Dit is niet erg. Om je wat te laten wennen aan het soort vragen dat je kunt verwachten, kun je een pdf-document met voorbeeldvragen downloaden ( pdf, 82 KB ). Er is verder niet meer oefenmateriaal beschikbaar.

De uitslag van deze test bepaalt, samen met het moment van aanmelding, hoe hoog je op de plaatsingslijst van DUO komt te staan.

Praktische informatie

  • In de periode van februari tot en met eind maart 2016 kun je op verschillende data deelnemen aan de decentrale selectietest. De test wordt digitaal afgenomen op Hogeschool Leiden. De testavonden zijn op dinsdag- en donderdagavond en duren circa 1,5 uur.
  • Om deel te nemen aan de test, is inschrijving vooraf noodzakelijk. Bij inschrijving van minder dan 10 studenten per datum wordt de afname geannuleerd en word je verzocht je op een andere datum in te schrijven.

Aanmelden decentrale selectie

Dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart 2016 waren de laatste testdata. Let op: voor deelname moet je jezelf wel vóór 15 maart via Studielink hebben aangemeld. Voor studenten die zich na 15 maart via Studielink hebben aangemeld is de decentrale selectie gesloten.

Goed om te weten

  • Als je via decentrale selectie wordt toegelaten, geldt deze toelating alleen voor het aankomende studiejaar. Je kunt geen plaats reserveren voor het jaar erop. Wil je toch een jaar later beginnen, dan zul je opnieuw de decentrale selectietoets moeten afleggen. Je start dus per de eerstvolgende september met je opleiding.
  • Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden ben je in principe toelaatbaar. Of je daadwerkelijk geplaatst wordt krijg je te horen van DUO.
  • Deelname aan de decentrale selectieprocedure is één keer per jaar, maximaal driemaal, mogelijk.

Let op: communicatie over deze procedure vindt alleen plaats met kandidaat-studenten. De communicatie over de procedure vindt uitsluitend plaats via e-mail: selectie.bm@hsleiden.nl