Biodiversiteit Header

Over het lectoraat Biodiversiteit

Het lectoraat Biodiversiteit van Hogeschool Leiden en Naturalis ontwikkelt innovatieve producten uit museumcollecties. Het is meer dan lonend om natuurhistorische collecties te bewaren en te bestuderen, omdat we daarmee onze leefomgeving duurzamer, gezonder en veiliger maken. De nadruk bij de ontwikkeling van innovatieve producten ligt op het bestrijden en voorkomen van gezondheidsproblemen en plagen. Samen met docenten, studenten en ondernemers benutten we biodiversiteit als bron voor deze innovatie. Toepassing van de nieuwste DNA-technieken speelt daarbij een toenemende rol. Het lectoraat is daarmee een mooie aanvulling in het Leidse Bioscience Park, waar bedrijven en kennisinstellingen in Life Science en Health zich hebben verzameld. Het lectoraat werkt ook nauw samen met Generade, het expertisecentrum voor genomics onderzoek.

Agrarische sector afhankelijk van innovatie

Het toegepaste onderzoek binnen het lectoraat Biodiversiteit staat in dienst van de agrarische sector, een van de weinige sectoren in Nederland die naast diensten ook nog steeds producten levert. Door schaarse grond, hoge energiekosten en scherpere milieueisen is de sector de komende decennia meer dan ooit afhankelijk van innovatie. De Nederlandse overheid streeft naar een bio-based economy door fossiele grondstoffen te vervangen door reststromen uit de agrosector. Met de subsidie van het ministerie van OCW is het Centre of Expertise Genomics kortweg Generade opgericht. In dit expertisecentrum krijgt kennis omgezet in innovatieve diensten, producten en technologieĆ«n een vliegende start.

Van onderzoek naar vermarktbaar product

Zo werkt het lectoraat samen met bedrijven en onderwijsinstellingen aan een onderzoek om obesitas een halt toe te roepen. De orchideeënsoort Bletilla striata heeft trekremmende eigenschappen in haar ondergrondse uitlopers, is makkelijk te vermeerderen en haar bloemen zijn sterk en lang houdbaar. Onderzoek moet nu uitwijzen hoe extracten van deze bloem de vetopslag kunnen vertragen. Een ander team van het lectoraat doet onderzoek naar de schimmelinfectie candidiasis die vanwege toegenomen gebruik van antibiotica in frequentie sterk toeneemt. Ook hier wordt een orchideeënsoort betrokken als mogelijk natuurlijk antibioticum. Ook onderzoekt het lectoraat op verzoek van het werkveld naar een alternatief voor de huidige vallen voor bananenvliegjes (Drosophilidae). Als gevolg van klimaatverandering rukt dit vliegje wereldwijd op en zorgt voor enorme oogstverlies in de fruitteelt. Met behulp van experimenten zoekt het onderzoeksteam van het lectoraat Biodiversiteit naar lokdispensers om die wereldwijde economische schade te bestrijden. Het lectoraat heeft heldere contracten met de betrokken marktpartijen, van elk verkocht product zal een percentage terugvloeien naar elk van de betrokken onderzoekpartners.

Onderwijs: minor Applied Genomics en gastcolleges

Het lectoraat Biodiversiteit werkt mee aan de ontwikkeling van een minor Applied Genomics voor Hogeschool Leiden en heeft inmiddels een groot aantal minoren gedraaid voor studenten van de technische opleidingen van Hogeschool Leiden. Daarnaast zorgt het lectoraat ervoor dat de techniekstudenten van Hogeschool Leiden meer ervaring opdoen met ons boeiende genomics onderzoek. Docenten hebben via het lectoraat up-to-date kennis van onderzoekstechnieken. Lector Barbara Gravendeel geeft gastcolleges aan de vier techniekopleidingen van Hogeschool Leiden: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Bio-informatica, Chemie en Informatica.